orgelski zapisi

ponedeljek, 19. december 2011

Zahvala za sodelovanje

V letu 2011 bi se za sodelovanje radi zahvalili predvsem:

Orgelskemu društvu Slovenije za aktivno promocijo med svojimi člani in v javnosti.
Pokrajinskemu muzeju Ptuj-Ormož, ki je skrbnik zbirke glasbil na Slovenskem, za strokovno in formalno podporo.
Hochschule Luzern - Orgeldokumentationszentrum, za plodno partnersko sodelovanje.
Zürcher Hochschule der Künste, za vabilo k udeležbi na mednarodnem simpoziju Orgel Orgue Organo Organ 2011.
Ministrstvu za kulturo RS, ki je denarno podprlo predvsem ureditev seznama in promocijo projekta v Sloveniji in v tujini.
Vsem župnikom in skrbnikom orgel, pri katerih smo si leta 2011 orgle lahko podrobno ogledali.

Nenazadnje pa mnogim posameznikom, ki so prispevali k projektu v obliki dragocenih pripomb, kritik, komentarjev ali konkretnih podatkov. Morda ste med njimi.

načrti do konca leta 2011

Do konca leta bo predvidoma urejen preliminarni seznam orgel, ki so jih slovenski orglarji postavili izven meja današnje Slovenije. Teh je okrog 450.
Slovarček orgelskih izrazov bo razširjen s španskim izrazoslovjem, morda pa nam uspe predstaviti še podrobnosti kakšnih orgel v "katalogu" in dopolniti interaktivni zemljevid z novimi podatki.

sobota, 17. december 2011

posodobljena mobilna različica

Na naslovu http://m.arsors.org je na voljo različica seznama, ki je prilagojena dostopu z mobilnega telefona.

700 novih podatkov, skupaj 1754

Podatkovni seznam orgel na Slovenskem v okviru projekta Ars organi Sloveniae (ARSORS) smo v Društvu Jarina Bohinj dopolnili s podatki o skoraj 700 orglah. Na podlagi dostopnih virov je razvidno, da je na sedanjem slovenskem ozemlju bilo doslej postavljenih vsaj 1754 orgel. Podatki tudi kažejo, da na svojih mestih stoji še vsaj 968 orgel, od katerih jih je 737 v uporabi.

petek, 25. november 2011

Uspešno zaključen del projekta, ki ga je podprlo MK

Segment projekta ARSORS, "Ars Organi Sloveniae - Evropska kulturna dediščina orgel na Slovenskem" (pogodba št.__3511-11-641905je uspešno zaključen in potrjen s strani delnega financerja, Ministrstva za kulturo Republike Slovenije. Ministrstvo je prispevalo 5.600€, društvo pa iz lastnih sredstev 4172€. Skupna vrednost je bila 9772€.Doseženi rezultati.

Rezultat v elektronski obliki je podatkovna zbirka 1063 orgel v obliki seznama na spletni strani, ki je postavljena na naslovu http://arsors.org. Seznam omogoča sortiranja, razvrščanja in različna preštevanja, dostopen je splošni javnosti.

Spletni GIS je postavljen na http://arsors.org. Vanj so vnešene geolokacije znanih orgel. Pozicijska natančnost je 20 – 50m. Ob delu smo ugotovili, da za mnoge predele v Sloveniji sploh še ne vemo, če imamo tam kakšne orgle (predvsem na podružnih cerkvah npr. Brkini, Kras, slovenski del Koroške, Pomurje, Haloze).

V posebej pripravljeno aplikacijo v MS-Acces smo vnesli podrobne podatke za 200 inštrumentov, in sicer iz literaturnih virov, poznavanja orgel ter osebnega obiska terena. Predsvsem literaturni podatki so večkrat sekundarni viri, zato jih težje štejemo za kakovosten vir za potrebe analitskega dela.

Katalog 50 inštrumentov v obliki kataloga je pripravljen za prikaz na spletni strani.


Pripravljen je bil večju zložljivi pano z besedno in besedno predstavitvijo slovenskih orgel. Doslej je bil postavljen v Hochschule der Künste v Zürichu, Zavodu sv. Stanislava v Ljubljani, dogovarjamo pa smo še GŠ Radovljica, GŠ Velenje, Pokrajinski muzej Ptuj Ormož. 

Razstavni pano spremljata priročna mizica, in brezplačna knjižica o orglah in tovrstni dediščini.
petek, 14. oktober 2011

ARSORS na Jubilejnem 10. slovenskem orgelskem dnevu

Podatkovno zbirko in dejavnosti ARSORS smo predstavili na Jubilejnem 10. slovenskem orgelskem dnevu v Zavodu sv. Stanislava v Ljubljani. Podrobnosti na spletni strani organizatorja, Slovenskega orgelskega društva (http://www.orgelsko-drustvo.si).
V znak zahvale za dobro sodelovanje smo prav na ta dan poskusno objavili različico seznama orgel na Slovenskem, ki je prilagojena za mobilne telefone. Ideja in pobuda za takšno različico so dali člani Slovenskega orgelskega društva.
Različica je dostopna na naslovu http://m.arsors.org in jo bomo posodabljali vzporedno z glavnim seznamom.

četrtek, 13. oktober 2011

m.arsors.org

Z današnjim dnem je pričela delovati mobilna različica seznama orgel na Slovenskem. Dostopna je na naslovu
m.arsors.org

četrtek, 29. september 2011

Mednarodni simpozij Orgel Orgue Organo Organ 2011 v Zürichu.

ARSORS je je predstavil na mednarodnem simpoziju Orgel Orgue Organo Organ 2011  


Mednarodni simpozij o pomembnosti in prihodnosti orgel se je od 8. do 11. septembra odvijal v  Zürichu. Polno dvorano strokovnjakov, študentov in drugih obiskovalcev je najprej pozdravil predstavnik oddelka za glasbo na Züriški Univerzi za umetnost, ki je gostila glavno dogajanje, predavanja in referate.
Cilj simpozija je bil, da smo na različnih ravneh in skozi različne inštitucije sprejeli odgovornost za ohranjanje in spodbujanje kulturne vrednosti orgel. Ciljna publika so bili strokovnjaki iz vse Evrope, ki delujejo na področju gradnje orgel, igranja (učitelji in študenti) in ljudje na vodstvenih delovnih mestih v Cerkvi, politiki in kulturnih ustanovah. Simpozij je poskusil obravnavati tudi širšo javnost v mestu in v medijih.
V prvem kratkem nagovoru nam je Prof. Dr. Alois Koch predstavil glavno vprašanje celotnega simpozija. Kakšna je prihodnost orgel? Orgle so bile v preteklosti  vedno posebnost v družbi in Cerkvi, saj je bila uporaba orgel izven liturgije dovoljena šele po drugem Vatikanskem koncilu. Danes pa se glasba modernizira in tudi orgle niso več tako tradicionalne kot pred leti. Vendar kljub temu ostajajo povezane z duhovnostjo, do katere se moramo pravilno obnašati in jo spoštovati.
Predavanja, diskusije in referate so pripravili predstavniki različnih držav z različnih področij. Govorilo se je o poklicu organista, o cerkvenem pomenu orgel, o modernih postavitvah in predstavitvah inštrumenta, o poučevanju in o pravicah orgel. Predstavili so tudi nekaj eksperimentalnih orgel. Na primer orgle, na katerih s pomočjo uteži ali vzmeti dinamično uravnavamo pritisk v sapnici, trdoto tipk in posledično glasnost; in četrttonske orgle, kjer so nad klasičnimi manualnimi tipkami še manjše tipke, na katere igramo vmesne tone.
Ob prihodu je vsak udeleženec prejel knjigo, v kateri so popisana stanja orgel, njihove uporabe in izobraževanja v posameznih državah Evrope. Iz več kot tridesetih držav so zbrani številčni podatki in kratki opisi. Slovenski del je prispeval dr. Edo Škulj. Namen simpozija je bil tudi predstavitev izbranih podatkovnih baz, med njimi slovenski ARSORS. Zbirko podatkov o orgelski umetnosti v Sloveniji smo predstavili vsem udeležencem, podrobno pa strokovnjakom, ki so s podobnimi bazami v svojih državah že popisali ali pričeli s popisovanjem orgel. Najbolj obsežno podatkovno bazo ima Švedska, katere predstavnik je bil Paul Peeters. Marco Brandazza nam je prestavil švicarsko bazo, seznanili pa smo se tudi z Nizozemskimi in Danskimi podatki. Slovensko digitalno zbirko sva predstavila z Jurijem Dobravcem. Obiskovalcem sva na računalniku pokazala seznam orgel, zemljevid, katalog z zvočnimi slikami in orglarje, ki so in delujejo na Slovenskem. Poleg tega je bil v dvorani razstavljen pano, ki bo v prihodnjih mesecih na voljo slovenskim glasbenim šolam kot promocija kraljice inštrumentov v besedi in sliki. Najino udeležbo je denarno delno podprlo Ministrstvo za kulturo.
Simpozij je dogajanje popestril z mnogimi koncerti v vseh večjih cerkvah in dvoranah v Zürichu. Še posebej zanimiv je bil koncert, kjer so trije organisti izvajali in medsebojno komentirali interpretacije Lisztov Preludij in fugo na temo B-A-C-H. Delo smo tako slišali šestkrat v večeru. Najprej trikrat Preludij, nato trikrat Fugo in nazadnje še trikrat celo skladbo. V okviru simpozija se je odvila še Züriška orgelska noč s koncerti do jutra in
orgelski pohod skozi staro mesto, kjer smo v štirih večjih cerkvah prisluhnili kratkim predstavitvam orgel v besedi in glasbi. Pestro štiridnevno dogajanje se je zaključilo s koncertom za orgle in orkester v Tonhalle, kjer mogočne orgle stojijo že 20 let, a so v vsej njihovi zgodovini izvedli šele tri samostojne orgelske koncerte. Zaključek simpozija nam je prinesel nova spoznanja in vprašanja o orgelski kulturi in prihodnosti le te.

torek, 06. september 2011

Nov spletni naslov www.arsors.org

Podatkovna zbirka ARSORS je odslej dostopna na spletnem naslovu
www.arsors.org

četrtek, 01. september 2011

Katalog orgel s podrobnimi podatki

Projekt ARSORS smo pripeljali do stopnje, ko lahko objavimo podrobne podatke za nekatere inštrumente. V bistvu je to eden naših končnih ciljev. Med ukazi boste našli novo rubriko "katalog", pod katero so shranjeni kartotečni listi posameznih inštrumentov. Katalog sproti dopolnjujemo, zato še posebej vabljeni k izpolnjevanju vnosnega obrazca.

Opozarjamo tudi na poskusno vsebino, ki smo jo poimenovali ZVOČNE SLIKE. Na nekaterih kartotečnih listih boste ob imenih registrov opazili krogec, ki predstavlja povezavo na zvočni posnetek akorda. Zaenkrat je to C-dur v široki legi. Kasneje bomo dodali še druge zvoke. Ponekod smo dodali še druge zvočne slike, ki jih lahko slišimo na izbranem inštrumentu.
Veseli bomo, če boste zvočne slike preizkusili in nam sporočili svoje mnenje.

sreda, 31. avgust 2011

Ministrstvo za kulturo podprlo projekt ARSORS

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije je finančno podprlo projekt ARSORS. S sredstvi državnega proračuna za ohranjanje kulturne dediščine bomo sofinancirali pripravo promocijskega panoja in zgibanke. Posebna sredstva so namenjena nadgradnji podatkovne zbirke in promociji slovenskih orgel na simpoziju Orgel2011, ki bo septembra v Zürichu.

petek, 22. julij 2011

Dopolnjena bibliografija

Seznam publikacij in člankov o orglah na Slovenskem smo dopolnili. Število samostojnih publikacij in knjig je naraslo na 106. Seznam člankov v revijah ima zdaj 352 enot.
V pripravi je seznam zvočnih posnetkov.
Vabljeni k sodelovanju.

četrtek, 30. junij 2011

Ocena Ministrstva za kulturo RS

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije je na projekt ARSORS dalo naslednjo oceno
ArsOrganiSloveniae je kakovosten in prepoznaven projekt s področja kulturne dediščine. Je inovativen in izraža profesionalen pristop ter izkazuje odlične reference izvajalcev in sodelavcev s področja glasbene kulturne dediščine.

Projekt izkazuje vsebine in cilje, ki bistveno presegajo lokalne interese, saj se s predstavljanjem za širšo javnost zanimivih predmetov kulturne dediščine uvršča med najprepoznavnejše tovrstne projekte v slovenskem kulturnem prostoru ter se navezuje na sorodne projekte, ki že potekajo v Evropi in jih dopolnjuje ter podaja tehten prispevek k skupni evropski kulturni identiteti.

sobota, 18. junij 2011

bibliografija 1878 - 1945

Pripravili smo seznam člankov o orglah v reviji Cerkveni glasbenik v letih 1878 - 1945. Gradivo je prepisano iz publikacije "Bibliografsko kazalo Cerkvenega glasbenika (1878-1945), ki ga je 1978 v okviru zbirke Knjižica cerkvenega glasbenika sestavil dr.Edo Škulj.
Izdelek je dostopen na povezavi "literatura".

četrtek, 16. junij 2011

dnevnik (blog)

Dnevnik ključnih dogodkov je odslej javen. Objave so odprte za vaše pripombe in komentarje. Omogočeno je enostavno prevajanje v druge jezike.

sreda, 01. junij 2011

3D zemljevid Google.Earth

Poskusno deluje 3D zemljevid Google.Earth z osnovnimi podatki in lokacijami župnijskih cerkva z orglami v Sloveniji. Ostale lokacije so v pripravi. Pripombe dobrodošle.

ponedeljek, 21. marec 2011

večjezični slovar

Slovar oziroma besednjak izrazov je objavljen v zavihku slovarji. Jeziki:
SLO-ITA-ENG-DEU-FRA
(Slovenščina, Italijanščina, Angleščina, Nemščina, Francoščina)

bibliografija knjig

Objavili smo seznam monografij in knjig o slovenskih orglah.

četrtek, 03. marec 2011

angleška različica

Statistika spletne strani ARSORS kaže veliko poizvedb iz tujine. Pripravili smo poenostavljeno angleško različico.