orgelski zapisi

sreda, 31. avgust 2011

Ministrstvo za kulturo podprlo projekt ARSORS

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije je finančno podprlo projekt ARSORS. S sredstvi državnega proračuna za ohranjanje kulturne dediščine bomo sofinancirali pripravo promocijskega panoja in zgibanke. Posebna sredstva so namenjena nadgradnji podatkovne zbirke in promociji slovenskih orgel na simpoziju Orgel2011, ki bo septembra v Zürichu.