orgelski zapisi

ponedeljek, 19. december 2011

Zahvala za sodelovanje

V letu 2011 bi se za sodelovanje radi zahvalili predvsem:

Orgelskemu društvu Slovenije za aktivno promocijo med svojimi člani in v javnosti.
Pokrajinskemu muzeju Ptuj-Ormož, ki je skrbnik zbirke glasbil na Slovenskem, za strokovno in formalno podporo.
Hochschule Luzern - Orgeldokumentationszentrum, za plodno partnersko sodelovanje.
Zürcher Hochschule der Künste, za vabilo k udeležbi na mednarodnem simpoziju Orgel Orgue Organo Organ 2011.
Ministrstvu za kulturo RS, ki je denarno podprlo predvsem ureditev seznama in promocijo projekta v Sloveniji in v tujini.
Vsem župnikom in skrbnikom orgel, pri katerih smo si leta 2011 orgle lahko podrobno ogledali.

Nenazadnje pa mnogim posameznikom, ki so prispevali k projektu v obliki dragocenih pripomb, kritik, komentarjev ali konkretnih podatkov. Morda ste med njimi.

načrti do konca leta 2011

Do konca leta bo predvidoma urejen preliminarni seznam orgel, ki so jih slovenski orglarji postavili izven meja današnje Slovenije. Teh je okrog 450.
Slovarček orgelskih izrazov bo razširjen s španskim izrazoslovjem, morda pa nam uspe predstaviti še podrobnosti kakšnih orgel v "katalogu" in dopolniti interaktivni zemljevid z novimi podatki.

sobota, 17. december 2011

posodobljena mobilna različica

Na naslovu http://m.arsors.org je na voljo različica seznama, ki je prilagojena dostopu z mobilnega telefona.

700 novih podatkov, skupaj 1754

Podatkovni seznam orgel na Slovenskem v okviru projekta Ars organi Sloveniae (ARSORS) smo v Društvu Jarina Bohinj dopolnili s podatki o skoraj 700 orglah. Na podlagi dostopnih virov je razvidno, da je na sedanjem slovenskem ozemlju bilo doslej postavljenih vsaj 1754 orgel. Podatki tudi kažejo, da na svojih mestih stoji še vsaj 968 orgel, od katerih jih je 737 v uporabi.