orgelski zapisi

sobota, 15. december 2012

Pregled struktur orgelskih zbirk

Za potrebe mednarodnega standarda smo za IAOD pripravili okvirni pregled struktur podatkovnih zbirk o orglah po svetu. Obravnavali smo naslednje:
 • IAOD 1991 lang (DEU+)
 • IAOD 1991 kurz (DEU+)
 • Orgeldokumentationscentrum Luzern (CH)
 • BIOS NPOR (UK)
 • Polskie Wirtualne Centrum Organowe (POL)
 • Orgeldatabase (NL)
 • Repertoriul orgilor din România (ROM)
 • Organisti.sk (Slowakien)
 • International organ database (ESP)
 • OHS Pipe Organ Database (USA)
 • ORDA 2015 (DEU)
 • ARSORS web (SLO)
 • ARSORS internal (SLO)
 • Norsk kirke (NO)
 • Latvijas ērģeļu katalogs (LAT)
 • GoART web
 • GoART Organ documentation manual (measurements) (SWE)
 • Armano 1971 (CRO)
 • Kulturna baština – 1975 (CRO)
Zbirke smo razdelili v tri kategorije: prave podatkovne zbirke, vnosne sezname in kataloge. V okviru vsake kategorije smo šteli število polj glede na tehnične značilnosti:
- ordinalna numerična,
- kategorije in
- opisna polja.

V povprečju porevladujejo vnosna polja s kategorijami, žal pa je opaziti, da mnoge baze uporabljajo veliko opisnih polja s poljubno vsebino, ki dajejo zelo malo možnosti za analizo.
Pregled devetnajstih avtorjem dostopnih analognih in digitalnih podatkovnih zbirk bo služil kot predpriprava projekta podrobnega pregleda kompatibilnosti struktur podatkovnih baz in nadaljevanju priprave mednarodnega standarda.

ponedeljek, 03. december 2012

Orgelwoordenboek Wilfrieda Praeta - slovenščina ?

Belgijski orglar Wilfried Praet je leta 2000 objavil drugo izdajo orgelskega slovarja. Različica vsebuje okrog 900 strokovnih in drugih izrazov, ki se uporabljajo v orglarstvu in organologiji. Razdeljeni so v naslednja poglavja:
 1. Osebje in administracija
 2. Orodja
 3. Vrste orgel
 4. Položaji orgel in piščalij
 5. Orgelska omara
 6. Oskrba z zrakom
 7. Igralnik
 8. Traktura
 9. Sapnica
 10. Nemehanski prenosi
 11. Napake in nepravilnosti
 12. Piščalje
 13. Ustnične piščali
 14. Jezičniki
 15. Uglaševanje in intoniranje
 16. Vrste registrov
 17. Materiali
 18. Mere

Vključeni so naslednji jeziki: Nederlands, English, Deutsch, Dansk, Sverige, Norge, Francais, Espanol, Catala, Italiano, Portuges, Limba romana, Suomi, Česky, Magyar nyelven, esperanto, na russkom jezike, japonsko.
Z avtorjem se dogovarjamo o pripravi predvsem slovenskih izrazov, koordinirali pa bomo verjetno še slovaške, litovske, latvijske, estonske, hrvaške in poljske kolege.

četrtek, 09. avgust 2012

GeOrganum

Za potrebe obveščanja javnosti o delu skupine za pripravo mednarodnega standarda za orgelske podatkovne zbirke v okviru IAOD smo odprli prenovljeno spletno stran www.georganum.net. Na njej boste predvidoma od začetka leta 2013 lahko spremljali delovanje skupine, ki jo koordinira ARSORS.

četrtek, 26. julij 2012

Analitski zemljevid

V preteklem mesecu so v okviru Ars Organi Sloveniae bile izvedene mnoge nadgradnje in tehnične izboljšave strukture naše interne podatkovne zbirke. 

Eden od rezultatov tehnične nadgradnje je analitski zemljevid, ki je javno dostopen na spletni strani http://arsors.org - pod zavihkom "zemljevid". Vmesnik je zelo enostaven. Zapis vsakega glasbila v seznamu na desni strani je v takšni obliki, da omogoča različna iskanja in selekcije. Na primer: 

- vnos "Goršič" prikaže vse kraje z navedbo Goršičevih orgel 
- vnos " 16" kraje z znanimi orglami iz 17.stoletja 
- vnos "sk -" da orgle, ki so v skladiščih vnos "3m" da vse orgle s tremi manuali 
...in podobno - prepuščeno uporabnikovi iznajdljivosti. 

Analitski zemljevid ima še nekaj pomanjkljivosti, in je zaenkrat v poskusnem delovanju. Verjamemo pa, da takšno orodje v prihodnje ne bo le zanimivo, ampak predvsem koristno za uporabnike.

torek, 17. julij 2012

1975 podatkov o orglah

Na podlagi novih virov in terenskega dela se je podatkovna baza ARSORS v zadnjem mesecu povečala za 100 zapisov. Vnešenih je bilo tudi preko 800 dopolnil k obstoječim zapisom. V Sloveniji je po doslej zbranih podatkih stalo ali še stoji najmanj 1975 orgel.

Trenutna statistika podatkovne zbirke kaže takole:
- ohranjenih orgel je 1058 (od tega v stalni uporabi 939, ostale neuporabne ali v skladiščih)
- odstranjenih in uničenih orgel je 678
- za 241 še nismo ugotovili stanja, vsaj 91 od teh pa jih zelo verjetno še stoji
- za 1167 glasbil imamo zbrane podrobne podatke o dispoziciji in nekaterih tehničnih značilnostih
- podatke o orglah smo doslej našli na 1275 različnih lokacijah znotraj meje Slovenije.
- največ navedb o različnih orglah je navedeno za ljubljansko stolnico, kar 10
- župnije (v današnjem obsegu) z največ orglami in nekdanjimi orglami so Ljubljana - sv. Jakob (11), Šoštanj (10), Koper - stolnica (10), Stari Trg pri Ložu (9) in Vipava (9).

Podatki o slovenskih orglah in njihovih lokacijah so javno dostopni na spletnih straneh
http://arsors.org

Poenostavljena različica seznama za prenosne telefone je dostopna na naslovu http://m.arsors.org

Seznami in zemljevid na spletnih straneh so bili posodobljeni 17.julija 2012.

Vsem, ki so v zadnjih tednih pripomogli, da je ARSORS boljši in bolj obsežen, se iskreno zahvaljujemo.


nedelja, 08. julij 2012

Goriške orglarske delavniceKacin, Valiček, Bencz, Kucler, Zitzman in Ježek so orglarji, ki so v času med obema svetovnima vojnama izdelovali orgle predvsem na Goriškem. Večino glasbil so naredili ali obnovili za slovenske cerkve, ki so bile med I. svetovno vojno porušene.

Tomaž Simič je v uvodu zapisal: "Ni jim bilo lahko: nekateri so se umaknili, drugi so se spopadali s težavami. Pa so zanamcem kljub temu zapustili opus, ki še danes v marsikateri cerkvi predstavlja imenitno in žlahtno zvočno kuliso nedeljskega in prazničnega bogoslužja. Muzikologu dr. Edu Škulju gre priznanje za temeljito in natančno raziskavo, ki v zanimivem in sočnem slogu pomembno dopolnjuje slovensko goriško kulturno zgodovino prve polovice 20. stoletja."

Nova knjiga Eda Škulja Goriške orglarske delavnice je na voljo na ARSORS in pri avtorju.

petek, 25. maj 2012

IAOD v Luzernu 2

18. in 19. maja 2012 smo se v Luzernu udeležili delovnega srečanja International Arbeitsgemeinschaft für Orgeldokumentation (http://www.iaod.eu/termine/), kamor smo bili povabljeni s predstavitvijo ARSORS.

IAOD je v Luzernu napravil resen premik k standardizaciji digitalnih podatkovnih zbirk o orglah in evropski orgelski kulturni dediščini. Za konkretizacijo je bila sestavljena delovna skupina za podatkovni standard, sestavljena iz švedskega Centra GoArt Göteborške univerze, nizozemskega Nationaal Inštitut voor Orgelkunst in slovenskega Arsors.

Vse, ki ste morda zainteresirani za delo na standardu, predvsem pa tiste, ki ste že doslej imeli kostruktivne pripombe na slovensko digitalno zbirko podatkov o orglah, prisrčno vabimo k sodelovanju.


Delovni sestanek je sta finančno podprla Orgelbau Kuhn AG in Lucerne University of Applied Sciences and Arts.


sreda, 16. maj 2012

Angleška verzija mobilnega arsors

Enostaven seznam slovenskih orgel za prenosne telefone je zdaj na voljo v angleškem jeziku. Dostop na povezavi
http://m.arsors.org

ali s pomočjo QR kode


sreda, 02. maj 2012

IAOD v Luzernu

Projekt ARSORS bomo 18.5.2012 predstavili v Luzernu na rednem delovnem srečanju Mednarodnega združenja za dokumentiranje orgel (Internationale Arbeitsgemeinschaft für Orgeldokumentation - International Association for Organ Documentation).
Več o dogodku na internetni strani zveze IAOD.
Vabljeno predavanje bo izvedel vodja slovenskega projekta ARSORS Jurij Dobravec.

sreda, 11. april 2012

Baročne orglarske delavnice

Dr. Edo Škulj je pripravil in izdal deveto knjigo iz zbirke Orglarske delavnice. Baročne orglarske delavnice obravnavajo orgle, ki so jih izdelali Faller, Wallenstein, Pauhauss, Steinhofer, Göbl, Eisl, Kučera, Janeček, Scholtz, Marthl, Otoničer in Otonič. Pri večini obstoječih glasbil na Slovenskem avtor navaja dispozicijo registrov s komentarjem. V mnogih primerih so navedeni in opisani dogodki, povezani z izdelavo, popravili, spremembami in uporabo. Knjiga ima krajevno in imensko kazalo ter povzetek v nemškem jeziku.

Knjigo lahko dobite pri avtorju ali pri ARSORS.


ponedeljek, 26. marec 2012

100 opisov v katalogu orgel

Katalog z opisi in fotografijami orgel je dosegel številko 100. Katalog vsebuje podrobnejše podatke o glasbilih. Podatki dopolnjujemo s prispevki s terena.
Vabljeni k sodelovanju.

torek, 20. marec 2012

21. marec - svetovni orgelski dan 2012

21. marca 1785 se je rodil Johann Sebastian Bach, zato ta dan praznujemo vsi, ki se ukvarjamo z orglami. Lani je na pobudo italijanskih in ameriških organistov ta dan postal svetovni orgelski.

ARSORS sicer praznuje lepoto orgel vsak dan v letu. Vseeno pa bo z namenom obeležitve te obletnice pano o slovenskih orglah te dni postavljen v Zavodu svetega Stanislava v Ljubljani, kjer poteka državno tekmovanje mladih glasbenikov v disciplini ORGLE.

Lepo vabljeni!

četrtek, 08. marec 2012

Dispozicije za 1133 orgel

Podatkovna zbirka ARSORS se je v zadnjih tednih močno povečala. Vnešene so dispozicije za 1133 orgel. Seznamu orgel na spletni strani http://arsors.org je dodan stolpec z oznako "meta", v kateri je navedeno kateri podatki so na voljo na zahtevo.
- črka r pomeni, da je vpisana celotna dispozicija
- črka t pomeni, da so vpisani nekateri podatki o tehničnih značilnostih (obseg klaviatur, tip trakture, zveze v okviru posamezne klavitaure, pritisk v sapnici ipd.)
- črka p pomeni, da so vpisani nekateri podatki o pomožnih registrih, medklaviaturnih zvezah, zbirnikih ipd.

torek, 06. marec 2012

Statistika podatkovne zbirke

Trenutna statistika podatkovne zbirke orgel v Republiki Sloveniji je naslednja:

nn- neznano 114
izv- izvoz 3
d- delno ohranjeno 46
s- v uporabi 865
sk- v skladišču 17
sn- neuporabne 85
vs- verjetno stojijo 105
x- odstranjene 639
Skupaj 1874

Po naših podatkih na območju Slovenije zanesljivo obstaja vsaj 1013 orgel: 46 + 865 + 17 + 85 = 1013

Podatke za rubriko "vs- verjetno stojijo" in "nn- neznano" še preverjamo. Priporočamo se za informacije.

četrtek, 01. marec 2012

Težave zemljevida 2D

Zamljevid ARSORS je pripravljen za 3D različico podlage, ki za delovanje potrebuje GoogleEarth/GoogleZemlja. Podatki v 2D, ki se v nekaterih primerih pokaže uporabnikom, niso pravilni. Na mnogih lokacijah je namreč vnešenih več glasbil, 2D različica zemljevida pa prikaže le enega.

Razloge za tehnično težavo še raziskujemo in prosimo za razumevanje.

četrtek, 16. februar 2012

Podosobljeni podatki

Podatki v seznamu, na zemljevidu in na mobilnem portalu m.arsors.org so posodobljeni na stanje podatkovne zbirke 16.2.2012.

sreda, 15. februar 2012

Promocijski pano

Društvo Jarina Bohinj je v okviru projekta ARSORS in s finančno podporo Ministrstva za kulturo leta 2011 pripravila promocijski pano o orglah na Slovenskem.

Pano je za postavitev na voljo glasbenim šolam, drugim glasbenim ustanovam, knjižnicam, muzejem. Termini se že polnijo, zato pohitite s prijavo.

Do marca je pano razstavljen pred orgelsko dvorano v glasbeni šoli Fran Korun Koželjski v Velenju, spodaj pa si lahko ogledate nekatere dosedanje postavitve v Sloveniji in v tujini.petek, 27. januar 2012

Posodobljen zemljevid

ARSORS zemljevid je posodobljen na stanje podatkov 27.1.2012. Zemljevid deluje na osnovi 3D GoogleEarth. Na območju Slovenije prikazuje lokalitete 1823 orgel. Za vsak inštrument so navedeni osnovni podatki: avtor, leto izdelave, stanje in vir podatka. Do podatkov pridete s klikom na ikono.

četrtek, 26. januar 2012

Podatki o 1823 orglah

Iz zapiskov profesorja Huberta Berganta in Orglarstva Kolar smo pridobili dodatne podatke o slovenskih orglah. Podatkovna zbirka ARSORS zdaj vsebuje zapise o 1823 orglah. Novosti so predvsem na območju Primorske.

Ob delu na terenu in po drugih virih smo podatek prejšnjega meseca nadgradili: v Sloveniji stoji še vsaj 1049 orgel, od katerih jih je vsaj 813 v uporabi.

sreda, 18. januar 2012

Vabilo na delovno srečanje skrbnikov podatkov o orglah v Evropi

V teh dneh nas je organizator, Internationale Arbeitsgemeinschaft für Orgeldokumentation, uradno povabil k aktivni udeležbi na delovnem sestanku v Luzern (Švica), ki bo maja letos. Želijo, da predstavimo podatkovno zbirko ARSORS in pripravimo osnutek izhodišč za standardizacijo oziroma homologizacijo podatkovnih zbirk po Evropi.

Vabilu smo se pozitivno odzvali. Menimo, da so predstavitve slovenskega orglarstva na mednarodni ravni eden od pomembnih ciljev projekta ARSORS.

petek, 13. januar 2012

Projekt GeOrganum

Za potrebe homogenizacije in standardizacije podatkovnih zbirk o orglah v Evropi smo pripravili preliminarni pregled števila orgel po državah. Prvi podatki kažejo, da imamo v Evropi med 190.000 in 205.000 orgel. Za okrog 78.000 orgel so podatki javno dostopni na internetnih straneh.
V okviru projekta GeOrganum načrtujemo vsem orglam določiti lokacije.

petek, 06. januar 2012

eCCe organVM qVoD seXta IanVarII sonare InCepIt

/ Te orgle so zapele 6. januarja 1830 / 
/ Glejte orgle, katerim je bil glas vcepljen 6. januarja 1830 /

sexta ianuarii MDCCCXVVVIIIII = 6. januar 1830


Danes praznujejo orgle v Srednji vasi v Bohinju svoj 182 rojstni dan. Izdelal jih je orglar Johann Gottfried Kunath. Predstavljajo kulturno povezavo med visokim saškim orgelskim barokom s Silbermannom na čelu in orglarstvom na območju Slovenije. Njihov zvok lahko slišite pod zavihkom "katalog".
Danes predstavljajo glavni razlog za dejavnosti in partnerstva Društva Jarina Bohinj na nacionalni in mednarodni ravni, predvsem v okviru projektov ARSORS in GeOrganum.v Sloveniji doslej izdelovalo orgle vsaj 170 orglarjev

Podatki kažejo, da je doslej bilo na Slovenskem aktivnih vsaj 170 orglarjev, ki so napravili vsaj ene orgle. Na prvih štirih mestih po številu izdelanih orgel za naročnike v sedanji Sloveniji so orglarske delavnice Jenko, Zupan, OD Maribor in Škrabl.
Za kar 90 orglarjev so znane samo ene izdelane orgle.

Izven meja sedanje Slovenije so slovenski orglarji in slovenske orglarske delavnice postavili okrog 500 orgel.

Podrobnosti v zavihku "orglarji".

Doslej 1785 orgel v sedanji Sloveniji

Zbiranje podatkov o slovenskih orglah se nadaljuje tudi v letu 2012. Iz doslej pregledanih virov zanesljivo lahko trdimo, da je na območju sedanje Slovenije bilo postavljeno vsaj 1785 orgel. Vsaj 1011 jih še stoji na svojih mestih, vsaj 778 pa jih je v redni ali občasni uporabi.

Podatki so objavljeni v seznamu.
Pregledna statistika je objavljena v zavihku "o zbirki".

http://arsors.org