orgelski zapisi

petek, 27. januar 2012

Posodobljen zemljevid

ARSORS zemljevid je posodobljen na stanje podatkov 27.1.2012. Zemljevid deluje na osnovi 3D GoogleEarth. Na območju Slovenije prikazuje lokalitete 1823 orgel. Za vsak inštrument so navedeni osnovni podatki: avtor, leto izdelave, stanje in vir podatka. Do podatkov pridete s klikom na ikono.

četrtek, 26. januar 2012

Podatki o 1823 orglah

Iz zapiskov profesorja Huberta Berganta in Orglarstva Kolar smo pridobili dodatne podatke o slovenskih orglah. Podatkovna zbirka ARSORS zdaj vsebuje zapise o 1823 orglah. Novosti so predvsem na območju Primorske.

Ob delu na terenu in po drugih virih smo podatek prejšnjega meseca nadgradili: v Sloveniji stoji še vsaj 1049 orgel, od katerih jih je vsaj 813 v uporabi.

sreda, 18. januar 2012

Vabilo na delovno srečanje skrbnikov podatkov o orglah v Evropi

V teh dneh nas je organizator, Internationale Arbeitsgemeinschaft für Orgeldokumentation, uradno povabil k aktivni udeležbi na delovnem sestanku v Luzern (Švica), ki bo maja letos. Želijo, da predstavimo podatkovno zbirko ARSORS in pripravimo osnutek izhodišč za standardizacijo oziroma homologizacijo podatkovnih zbirk po Evropi.

Vabilu smo se pozitivno odzvali. Menimo, da so predstavitve slovenskega orglarstva na mednarodni ravni eden od pomembnih ciljev projekta ARSORS.

petek, 13. januar 2012

Projekt GeOrganum

Za potrebe homogenizacije in standardizacije podatkovnih zbirk o orglah v Evropi smo pripravili preliminarni pregled števila orgel po državah. Prvi podatki kažejo, da imamo v Evropi med 190.000 in 205.000 orgel. Za okrog 78.000 orgel so podatki javno dostopni na internetnih straneh.
V okviru projekta GeOrganum načrtujemo vsem orglam določiti lokacije.

petek, 06. januar 2012

eCCe organVM qVoD seXta IanVarII sonare InCepIt

/ Te orgle so zapele 6. januarja 1830 / 
/ Glejte orgle, katerim je bil glas vcepljen 6. januarja 1830 /

sexta ianuarii MDCCCXVVVIIIII = 6. januar 1830


Danes praznujejo orgle v Srednji vasi v Bohinju svoj 182 rojstni dan. Izdelal jih je orglar Johann Gottfried Kunath. Predstavljajo kulturno povezavo med visokim saškim orgelskim barokom s Silbermannom na čelu in orglarstvom na območju Slovenije. Njihov zvok lahko slišite pod zavihkom "katalog".
Danes predstavljajo glavni razlog za dejavnosti in partnerstva Društva Jarina Bohinj na nacionalni in mednarodni ravni, predvsem v okviru projektov ARSORS in GeOrganum.v Sloveniji doslej izdelovalo orgle vsaj 170 orglarjev

Podatki kažejo, da je doslej bilo na Slovenskem aktivnih vsaj 170 orglarjev, ki so napravili vsaj ene orgle. Na prvih štirih mestih po številu izdelanih orgel za naročnike v sedanji Sloveniji so orglarske delavnice Jenko, Zupan, OD Maribor in Škrabl.
Za kar 90 orglarjev so znane samo ene izdelane orgle.

Izven meja sedanje Slovenije so slovenski orglarji in slovenske orglarske delavnice postavili okrog 500 orgel.

Podrobnosti v zavihku "orglarji".

Doslej 1785 orgel v sedanji Sloveniji

Zbiranje podatkov o slovenskih orglah se nadaljuje tudi v letu 2012. Iz doslej pregledanih virov zanesljivo lahko trdimo, da je na območju sedanje Slovenije bilo postavljeno vsaj 1785 orgel. Vsaj 1011 jih še stoji na svojih mestih, vsaj 778 pa jih je v redni ali občasni uporabi.

Podatki so objavljeni v seznamu.
Pregledna statistika je objavljena v zavihku "o zbirki".

http://arsors.org