orgelski zapisi

ponedeljek, 30. december 2013

Leksikon orgel in orglarjev

Dr. Edo Škulj je pravkar izdal novo obsežno knjigo, Leksikon orgel in orglarjev.

Knjiga je sestavljena iz več delov. Prvi del je klasični leksikon z okrog 500 gesli štirih tipov vsebin: orgle, orglarji, skladatelji in pisci. Drugi del je seznam literature o slovenskih orglah. Sledi dodatek 1, kjer avtor predstavi 40 najbolj reprezentativnih slovenskih orgel, dodatek 2, kjer so zapisane orglarske anekdote, in dodatek 3 z napisi na orglah. Za povzetkom v nemškem jeziku sta še imensko in krajevno kazalo. Knjigo lahko naročite pri avtorju na naslovu Župnijski urad Škocjan pri Turjaku, Škocjan 12, 1311 Turjak, ali po elektronski pošti na arsors@jarina.org

torek, 24. december 2013

Orgle zgodnjega baroka na Štajerskem

Otmar Heinz, organist in organoslovec z Münchna, je v okviru zbirke Prispevki k zgodovini Štajerske, ki jih izdaja Deželna zgodovinska komisija za Štajersko v Gradcu, izdal obsežno razpravo o zgodnjebaročnih orglah na Štajerskem (Frühbarocke Orgeln in der Steiermark, Zu Genese eines süddeutsch-österreichischen Instrumententypes des 17. Jahrhunderts). Izhodišče, ki je hkrati končna ugotovitev je, da je bila Štajerska že od sredine 16. stoletja viden izvoznik orgel in orgelske kulture in je torej močno vplivala na razvoj orglarstva v Vzhodnem Alpskem in predalpskem prostoru. Delo podrobno obravnava večino orgel različnih velikosti iz obdobja baroka, ki so se ohranile na območju Štajerske, in orgel, ki so s tem območjem neposredno povezane. Še posebnej podrobno se je avtor poglobil v primerjavo pročelij orgelskih omar, ki pri obravnavi v primerjalnem historičnem organoslovju pridobivajo vedno večji pomen. Sistematično obdela tudi posamezne orglarje 17. stoletja. Za Slovenijo so zanimive predvsem obdelave nekdanjih ali sedanjih pozitivov in njihovih omar na blejskem Otoku, na Ptuju - Spodnja Hajdina, v Strmci nad Laškim, na Marijini podružnici v Vojniku in pri sv. Primožu nad Kamnikom. Seznam uporabljenih virov je obsežen, žal pa avtor mnoge vire iz Slovenije, Hrvaške in Madžarske nepreverjeno navaja iz sekundarnih navedb, ki se večkrat pokažejo kot manj zanesljive, marsikakšnega dostopnega vira (tudi na spletu, npr. v dlib.si), pa ne uporabi.
Delo vsekakor prinaša izjemno razširitev znanja o času in prostoru, ko se v naših krajih začne razmah orgel tudi v manjših mestih.



primer BLED Slovenija (delovni prevod)

nedelja, 22. december 2013

Adamičevi

Orglanje v cerkvi je bilo včasih pomembno opravilo skoraj vsakega slovenskega učitelja. Vsaj do druge polovice 19. stoletja sta bili namreč učiteljska in organistovska služba združeni.

Preberite!

sobota, 21. december 2013

torek, 10. december 2013

Mati mnogih cerkva ( ... orgel)

Ob 550 letnici Ljubljanske škofije, ki je bila pred desetletji povzdignjena v nadškofijo, je bila izdana obsežna knjiga Mati mnogi cerkva. V njej so na več mestih bolj v romantičnem kot v strokovnem jeziku omenjene tudi orgle. Nekaj je tudi fotografij. Kritično oko bi gotovo našlo kakšne podatke, ki so morda bolj na hitro preverjeni, ampak pustimo zdaj to.
Edina celostranska fotografija orgel je na strani 586. Mati mnogih orgel, pravzaprav mati vseh zapisov orgel na spletni srani Ars organi Sloveniae. Urednikom in avtorjem iskrena hvala za tako pozornost.






nedelja, 08. december 2013

Pirniče - blagoslov novih orgel

orgle: Orglarstvo Močnik, II+P/17(25)
omara: Jure Hrovat






sobota, 07. december 2013

Imaginarium Georganarum na georganum.net

Na spletni strani georganum.net so v novem zavihku "imaginarium" fotografije orgel iz različnih evropskih krajev. V pripravi so kratki opisi in še več fotografij. Fotografije lahko ob ustrezni navedbi avtorstva uporabljate brez omejitev.

sobota, 30. november 2013

petek, 22. november 2013

460 novih zapisov

Kdor se je kadarkoli ukvarjal z umetnostmi, ki so povezane z orglami, ni mogel zgrešiti svete Cecilije. Dovolite torej, da Ars organi Sloveniae delovno obeleži njen god.
Za nami je obsežno delo. Včeraj smo namreč v seznam orgel dodali 460 zapisov orgel, ki so jih slovenski orglarji izdelali in postavili zunaj meja današnje Slovenije. Tudi to je slovenska umetnost in obrt, in na mnoge od teh glasbil smo lahko zelo ponosni. Podatkovna zbirka se je tako povečala za skoraj četrtino. Seznam je zdaj smiselno razširjen s stolpcem, ki označuje državo. Vsi podatki so geokodirani. Ob pritisku na ime lokacije vam jo pokaže na zemljevidu. Podrobnosti o teh orglah intenzivno obdelujemo, vsaka informacija o stanju teh orgel z vaše strani pa bo dobrodošla.

http://svetniki.wordpress.com/2012/11/22/sveta-cecilija-mucenka/

četrtek, 21. november 2013

Koledarček 2014 in 2015

S podporo Ministrstva za kulturo smo izdali majhen koledarček z obletnicami slovenskih orglarjev. Posebej vabimo učitelje orgel, da ga naročijo za svoje dijake in študente. Dobite ga brezplačno. Preprosto predstavitveno risanko si poglejte na http://www.flickr.com/photos/arsors/sets/


sobota, 16. november 2013

Orgle pri Sveti Trojici v Ljubljani

Slovensko Cecilijino društvo je danes organiziralo Dan slovenskih cerkvenih glasbenikov 2013. V tem okviru so Tomaž Sevšek Šramel, Brane Košir in Dalibor Miklavčič predstavili Goršičeve orgle in potek njihove celovite prenove.



petek, 15. november 2013

Orgle na Bledu - dokumentacija

Na Ars organi Slovenije smo za potrebe prenove Milavčevih orgel v župnijski cerkvi na Bledu sestavili obširno pisno, zvočno in slikovno dokumentacijo. Javno je dostopna na spletni strani projekti.arsors.org/bled
Fotografije si je mogoče ogledati na strani flickr, takole pa izgleda zvočni prostor blejskih orgel:

http://www.flickr.com/photos/arsors/

ponedeljek, 11. november 2013

Sodelovanje pri slovarju Wilfrieda Praeta

Kdor bi želel sodelovati pri usklajevanju slovenskega orgelskega izrazoslovja za potrebe tretje izdaje večjezičnega orgelskega slovarja Wilfrieda Praeta, naj se čim prej javi na arsors@jarina.org.

Koncept slovarja je razviden iz uvoda, ki ga bo takoj prejel vsak zainteresirani. Vzorčni vpogled v sam slovar je dostopen na spletni strani http://home.scarlet.be/spb3891/index.htm, v poglavju Organ dictionary > Some views

Vabljeni!

petek, 08. november 2013

Tomaž Sevšek Šramel - habilitacija

Tomaž Sevšek Šramel je pravkar izvedel habilitacijski nastop za naziv docenta za področje orgel. Na Močnikovih orglah v Šiški, ki so izdelane v francoskem romantičnem slogu, so v izjemno poslušljivi interpretaciji zazveneli Bach, de Grigny, Duruflé in Messiaen. Če izvajalec dobesedno diha z vsako frazo, je dejansko veselje poslušati. Po koncertu je prikazal učno uro individualnega pouka. Podoben način učenja poznamo pri individualnem delu ponekod v naravoslovju, kjer profesor in študent dobesedno so-delujeta pri raziskavi. Če so pridruženi ustrezni talenti in kakovostna podlaga, sinergija ustvari resnično dober izdelek. Zdi se, da bo Tomaž (če še ni, pa v kratkem) s svojim poglobljenim strokovnim pristopom, izjemno glasbeno občutljivostjo in navdušujočimi glasbeno vzgojnimi metodami, presegel mnoge slovenske glasbene pedagoge. In zelo verjetno segel še dlje.

torek, 05. november 2013

ponedeljek, 04. november 2013

Niclas, argelmeister iz Maribora 1452


Širše mariborsko območje na obeh bregovih Drave je bilo obljudeno v prazgodovini, o čemer pričajo neolitske najdbe v Kamnici, na Teznem in po obronkih Vzhodnega Pohorja, kakor tudi odkritja iz bronaste dobe (pod Kalvarijo in na Hočkem Pohorju) ter tista iz železne dobe (ob Mladinski in Koroški cesti, na Pobrežju, v Spodnjem Radvanju, na Posteli, v Laznici in na Zrkovcih).
Prvo poročilo o mariborski trdnjavi, o Mariboru in o ministerialih Mariborskih imamo iz leta 1147. Med obrtniki srečujemo zastopnike vseh panog, pri čemer naj omenimo, da so zlasti močno zastopani usnjarji, obenem pa naj omenimo, da se je prvi omenjeni mariborski obrtnik ukvarjal s kožarsko obrtjo (okoli 1220). V 15. stoletju se tem pridružijo trije predstavniki redkejših poklicev: 1452 izdelovalec orgel Nikolaj (her Niclas argelmeister), 1463 kositrar (Plauelder czingiesser), 1467 pa zlatar Filip (Phillip goldsmid).

(Jože Mlinarič: MARIBOR DO ZAČETKA 17. STOLETJA; KRONIKA, časopis za slovensko krajevno zgodovino 31, 1983 navaja po viru Fond Maribor, šk. 7, fol. 6r, orig. listina v PaM in urbar mariborske župnije iz 1467 v arhivu krške škofije v Celovcu.)

nedelja, 03. november 2013

NOEMIS

Spletna stran ARSORS je pred mesecem dni, 4. oktobra 2013, dobila mlajšo sestro, ki se imenuje NOEMIS. Vsebine sicer niso neposredno povezane z glasbo ali orglami, se pa nekatere osebe pojavljajo na obeh področjih.
Letos se predvsem spominjamo Alberta Schweitzerja in 100 obletnice njegove bolnišnice Lambarene. Schweitzer je poleg korenitih prispevkov k filozofiji narave in civilizacije ter karitativnega delovanja znan kot utemeljitelj neobaročnega orglarstva 20. stoletja in odličen poznavalec Bacha.
Vabljeni na http://noemis.jarina.org

sreda, 23. oktober 2013

Schweitzer v Stanislavu


Pechov Bach, kot ga pričakuješ, in kot bi ga verjetno mislil Schweitzer. Lepo.
Dupré zelo živ. Hvala.



Orgelland Koroška zemljevid

Koroško društvo je na spletno stran dodalo zemljevid 159 orgel.

torek, 22. oktober 2013

Oh, ta 5. november ...

... ko ARSORS ne ve, kateri Messiaen bo bolj doživet.


La Nativité du Seigneur bomo lahko v kratkem poslušali trikrat:
5.11. v Cankarjevem domu
17.23. v Šiški
23.1. 2014 v stolnici v Celovcu

torek, 15. oktober 2013

Variacije Barbare Pibernik

Torek, 15. oktobra 2013
"Variacije nocoj niso z nami le v Vremšakovi skladbi, ampak so rdeča nit celotnega sporeda. Ko je Wammes dobil naročilo za Toccato Chromattico, je po naključju ugotovil, da bo izvedena v isti cerkvi, v kateri se je poročil Sweelinck, eden najpomembnejših orgelskih skladateljev. Odločil se je, da bo njegova nova skladba temeljila na Sweelinckovi Fantaziji cromatici. Sweelinck, prvi skladatelj, ki je pisal koralne variacije, je v svoji Fantaziji a 1 uporabil le eno temo, kar je za njegov čas neobičajno. Njegove fantazije predstavljajo pomemben korak v razvoju baročne fuge.


Koomans je variacijo ustvaril ne le v glasbi, ampak tudi v naslovu skladbe. Marsikdo, nevajen strokovne terminologije, naslov namreč prebere kot Coral Reef, glasba pa res bolj spominja na koralni greben kot na rifanje korala. Schmid je v svoji kompoziciji združil različne neo moderne kompozicijske sloge, a kljub temu ustvaril dokaj klasično trodelno obliko, v kateri je uporabil znan gregorijanski koral." (Barbara Pibernik v koncertnem listu)

sobota, 12. oktober 2013

Še o orgelski glasbi na radiu

Tu sta še dve spletni strani, s poudarkom na orgelski glasbi:
http://www.organlive.com/
http://www.positivelybaroque.com/

In seveda ne pozabite na Obiske kraljice na programu ARS, vsako nedeljo ob 19.00.
http://ars.rtvslo.si/obiskikraljice/
oziroma
http://ava.rtvslo.si/#ra.ars;;

petek, 11. oktober 2013

Spletni orgelradio

http://musicareligiosa.nl/
... morda kdo ne pozna ...

četrtek, 10. oktober 2013

Na kratko o dogodkih DEKD v Bohinju in na Bledu

Vseh 1000 orgel na Slovenskem je neprecenljiva dediščina, ki nas značilno povezuje v skupni evropski duhovno-kulturni prostor. Čeprav je njihovo bistvo seveda glasba, ki na mnogih mestih čudovito napolnjuje arhitekturo, v sebi in okrog sebe skrivajo mnoge tehniške, zgodovinske in umetnostne zanimivosti, ki ostajajo skrite.
Bled in Bohinj premoreta orgelske zaklade izjemnih vrednosti, ki si jih je v tednu DEKD od blizu ogledalo več kot 200 obiskovalcev. Za večino je bil to prvi bližnji stik s tako velikim glasbilom, in so z navdušenjem raziskali stotine piščali in stotine metrov cevk in letvic. Posebno otroci - nekateri so si s seboj kar prinesli note in seveda smeli zaigrati. Seveda ni manjkalo zvočnih vtisov v vseh mogočih kontrastih, ki jih orgle premorejo. Za glasbo so namreč poskrbeli mladi bohinjski in blejski študentje in študentke orgel.
Organizatorji smo bili veseli vsakega obiskovalca naših dogodkov, veseli pa smo tudi, da se je od maja letos, ko smo intenzivno začeli promovirati septembrske dogodke, obisk na naših spletnih straneh podvojil, trend obiska do sredine oktobra pa ne kaže upadanja.

torek, 24. september 2013

Sto let v dobro dediščine

ORGLE IN DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE



Orgle so vas gotovo že kdaj očarale s svojo mogočnostjo in raznolikostjo, morda tudi tisočletno zgodovino. Nekdaj nedostopna orgelska glasba se danes s skrivnostnih balkonov katedral in cerkva širi v koncertne dvorane in glasbene šole, k ljudem, k mladim. Vseeno pa orgelski biseri glasbene, tehniške in duhovne dediščine ostajajo tesno povezani s svojim izvornim okoljem, s cerkvami, predvsem njihovo arhitekturno-akustično in duhovno dediščino.Tokrat bo priložnost, da si orgle pobliže tudi ogledate in jih morda celo preizkusite. Dogodki so namenjeni vsem, ki jih zanimajo glasba ter delovanje in zgodovina orgel.

Ars organi Sloveniae se letos pridružuje dogajanju v okviru Dnevov evropske kulturne dediščine, ki bo potekal od 28.9. do 5.10. Vsak udeleženec bo prejel priložnostno darilce.


Bled, 29. september
Cerkev sv. Martina, ob 14.00, 15.00, 16.00 in 17.00
Orgelske stoletnice na Bledu

Srednja vas v Bohinju, 29. september
Cerkev sv. Martina ob 11.00 in 12.00
Orgle kot evropska dediščina – 100 let po spremembah, 10 let po obnovi

Srednja vas v Bohinju, 30. september
12.00, 14.00, 15.00, 16.00 in 17.00
Orgle za otroke – 100 let po spremembah, 10 let po obnovi
Orgle otroke vedno presenetijo s svojo mogočnostjo in zapleteno zgradbo, predvsem pa z zvokom.
Predstavitve so namenjene predvsem šolski mladini in njihovim staršem. Za najavljene skupine (15–25 udeležencev) je mogoč ogled tudi v drugem času.




sobota, 21. september 2013

Zagreb, Susana Garcia Lastra

Susana Garcia Lastra iz Španije je igrala dela Solerja, Byrda, Conceiçaa, Storaceja, Arauxoja, Chaumonta, Bacha, in krstno izvedla delo mladega hrvaškega skladatelja Bruna Vlahka (1986) Choral – Phantasie “Bereitet dem Herrn den Weg”.


petek, 20. september 2013

Napaka v knjižici

V knjižici Ars organi Sloveniae, ki smo jo izdali 2011, je pri fotografiji Goršičevih orgel v Logu pri Vipavi napačno navedena letnica izdelave orgel. Pravilna je 1897.

Knjižico si lahko snamete z naše spletne strani. 













Na predstavitvah orgel v Bohinju in na Bledu, 29.9.2013, ob Dnevih evropske kulturne dediščine, jo bo v papirni obliki prejel vsak udeleženec.

ponedeljek, 16. september 2013

Slovenske orgle v tujini

Objavljamo preliminarni zemljevid orgel, ki so jih slovenski orglarji izdelali zunaj meja današnje Slovenije.



sreda, 04. september 2013

Schweitzerjeva stoletnica

Albert Schweitzer (14.1.1875 – 4.9.1965)  velja za celovito in večplastno osebnost, ki je v 20. stoletju ključno vplivala na razvoj orglarstva in interpretacijo Johanna Sebastiana Bacha. Orgle se je že v rosni mladosti začel učiti v domačem kraju. Kot pastorjev sin jih je seveda v domači cerkvi tudi igral. Morda je zanimiv podatek, da so cerkev večkrat uporabljali za ekumensko liturgijo že v času njegovega otroštva.
Pri 11 letih se je prvič srečal s pariškim organistom Charles-Marie Widorjem,

nedelja, 01. september 2013

Orgelland Koroška

Orgelsko društvo Koroške (Verein Orgelland Carinthia), ki je bilo ustanovljeno leta 1998, ima od letošnjega avgusta prenovljeno spletno stran. Najpomembnejša vsebinska sprememba je možnost poslušanja odlomkov nekaterih posnetkov orgelskih koncertvo, ki so jih organizirali.
Vabljeni na
www.orgelland.at

petek, 30. avgust 2013

Beneške orglarske delavnice


Dr. Edo Škulj je v seriji Orglarske delavnice izdal 12 knjigo, Beneške orglarske delavnice, v katerem opisuje zgodovino in stanje 40-tih znanih glasbil na območju Slovenije. Opisane orgle so izdelovali orglarji sedmih delavnic tako imenovane beneške šole, in petih delavnic, ki sledijo drugim tradicijam italijanskega orglarstva. Knjigo je mogoče dobiti pri avtorju v župniji Škocjan pri Turjaku.


sreda, 07. avgust 2013

Zemljevid ob seznamu 2073-tih orgel

Seznam orgel je najbolj zapletena aplikacija v javnem delu podatkoven zbirke Ars organi Sloveniae. Uporabniku omogoča srednje zahtevne analize in preglede podatkov, sortiranja po različnih kriterijih, razporejanje z ukaznim jezikom in še marsikaj (za navodila uporabite ?).
Danes smo dodali novost, in sicer priročni zemljevid. S klikom na lokacijo se vam prikaže kraj, kjer se izbrane orgle nahajajo ali so nekdaj bile. Zemljevid sam ne vsebuje nobenih podatkov o lokaciji ali o orglah. Uporabnikom z različno višino zaslonov smo se skušali približati s tem, da je v desnem vogalu mogoče višino seznama znižati na 5 ali 10 hkrati prikazanih zapisov

V bazi je trenutno 2073 orgel.

torek, 06. avgust 2013

Prenovljena spletna stran

V teh dneh smo objavili nekoliko spremenjeno obliko spletnih strani o orgelski umetnosti na Slovenskem Ars organi Sloveniae ter združili delovanje portala koledar.orgle.si in arsors.org.
Vabljeni k ogledu http://arsors.org , predvsem galerije, ki jo bomo v prihodnjih dneh dopolnjevali z novimi fotografijami, in koledarja, ob katerem se boste gotovo začudili, koliko orgelskih dogodkov se zvrsti okrog nas.

petek, 26. julij 2013

Leskovec, blagoslov prenovljenih orgel.

Leskovec pri Krškem, sv. Ana, 26.7.2013. Blagoslov prenovljenih orgel.
Hvala večnemu Bogu

nedelja, 14. julij 2013

Gornji Grad, blagoslov sanacije orgel.

Gornji Grad, 14.7.2013. Blagoslov sanacije orgel.

foto: M.P.

Tabor pri Podbrezjah, blagoslov prenovljenih orgel.

Tabor pri Podbrezjah, 14.7.2013. Blagoslov prenovljenih orgel.
odlomek Bodi pozdravljena

petek, 28. junij 2013

nedelja, 23. junij 2013

Log pri Vipavi, blagoslov prenovljenih orgel.

Log pri Vipavi, 23.6.2013. Blagoslov prenovljenih orgel.
Prvi zvoki po blagoslovu

sreda, 05. junij 2013

Ljubljana, Marijino oznanjenje, koncert Polone Gantar

Ljubljana, Marijino oznanjenje, 5.6.2013. Polona Gantar
Liszt
Na sporedu Radia ARS 16.6.2013 ob 19.00

torek, 04. junij 2013

Druga mobilnost in koledar.orgle.si


Pogosto opravičilo na vabila, tudi na tista s strani koledar.orgle.si, so težave s prevozom. Ker gre za splošno slovensko navado (razvado) neuporabe (neuporabnosti) javnih prevozov, predlagamo uporabo servisov skupnih prevozov ali karpulink*, na primer www.prevoz.org., www.deliva.si ali www.katrca.org .

Kot poskus bodo odslej v koledarju navedene tudi naše možnosti prevoza na posamezni dogodek in kontakt za dogovor. Vabljeni k sodelovanju - kot ponudniki ali kot povpraševalci.

Organizacija prevozov bo predvidoma kmalu povezana s spletnimi stranmi Ars organi Sloveniae na Twitterju in Facebooku, ki so trenutno v testni fazi. Večina spletnega dela ARSORS deluje na brezplačnih servisih, in je le v živem delovanju mogoče ugotoviti dejanske prednosti in slabosti.

*karpulink = carpooling, in je nekaj podobnega kot pomožni register s popularnim srednjeevropskim imenom KOPEL.

Prva mobilnost in koledar.orgle.si


Za uporabnike mobilnih naprav je od danes naprej poskusno dostopna različica seznama dogodkov, ki je prilagojena za prenosne naprave. Dogodki se v sistemu Googlovih koledarjev samodejno oblikujejo na podlagi vnosov v večji koledar. Testiranja so pokazala, da se sistem ne more prilagoditi vsem velikostim zaslonov, vseeno pa uporabnost prevladuje nad tehničnimi pomanjkljivostmi.
Na strani koledar.orgle.si izberite prvo povezavo "mobilni koledar"



ponedeljek, 03. junij 2013

OBVESTILO IN VABILO

Spoštovani bralci in bralke, dragi ljubitelji orgel in vsega lepega!


Morda niste vedeli, da obvestila Ars organi Sloveniae, ki jih berete na teh spletnih straneh, predstavljajo le del obvestil, s katerimi ljubitelje orgel obveščamo o naših dejavnostih. Če želite, da vas uvrstimo na seznam prejemnikov internih obvestil, ki jih prejemnikom pošiljamo individualno, se lahko oglasite na e-naslov arsors@jarina.org.



sobota, 01. junij 2013

Papirnica, koncert Tomadin & Gradišnik

Papirnica, 1.6.2013. ORGLE &: Manuel Tomadin, Jure Gradišnik
Programska knjižica
ECHO Young Organist of the Year

Gaetano Callido (1727 - 1813)

Gaetano Antonio Callido se je rodil v mestu Este 14. januarja 1727, umrl pa 8. decembra 1813 v Benetkah. V orglarstvu se je od 1742 od 1763 izpopolnjeval v Benetkah pri dalmatincu Petru Nakiču (Pietro Nacchini), potem pa je ustanovil lastno delavnico in po mnenju organoslovcev v zvočnosti svojih glasbil presegel učitelja. Kljub kunkurenci na trgu, orglarja nista pretrgala prijateljskih stikov. Njegovo delo sta nadaljevala sinova Agostino in Antonio.

sreda, 29. maj 2013

Cankarjev dom, nastop AG

Ljubljana, Cankarjev dom, 29.5.2013. Nastop študentk in študenta Akademije za glasbo
Koncertni list
YouTube posnetek Akademije za glasbo

torek, 28. maj 2013

Podobe orgel

Letošnje leto je med drugim namenjeno vzpostavitvi dveh pomembnih sistemov podatkovne zbirke Ars organi Sloveniae. Najprej zbirka zvokov, ki ji pravimo zvočne podobe, sledi pa zbirka fotografij, ki ji rečemo vidne podobe. Za oba modula podatkovne zbirke sta pripravljena tehnična standarda, ki sta kot predlog vključena v pripravo mednarodnega standarda na tem področju.

ponedeljek, 27. maj 2013

Izjava za javnost

Ministrstvo za kulturo je vlogo društva za program Ars organi Sloveniae izvrglo iz procedure iz razloga „da glavna dejavnost oz. osnovna naloga/namen izvajanje dejavnosti predlagatelja ni kulturna dediščina”.
Torej: nevladna ali druga organizacija, ki ima registriranih več dejavnosti, in ji je transdisciplinarnost v temeljnem aktu potrdila država, v načelu ni upravičena do javnih sredstev ravno na področju, ki se kaže od vseh dejavnosti za najbolj družbeno koristno na nacionalni in mednarodni ravni.

torek, 21. maj 2013

Nove vsebine in nove možnosti pregledovanja seznama

V zavihku "seznam orgel" je odslej na voljo posodobljen seznam slovenskih orgel.
Vsebinsko je seznam dopolnjen s
- podatki o upravljalcu orgel,
- številko opusa glasbila, če je znana ali ugotovljena, in
- evidenčno številko nepremične kulturne dediščine, če so orgle postavljene v evidentirani stavbi uradnega registra kulturne dediščine pri Ministrstvu za kulturo.

ponedeljek, 20. maj 2013

Posodobljeno stanje - 2053 orgel

Podatki o slovenskih orglah na 3D zemljevidu in v seznamu orgel so posodobljeni na stanje podatkov 19.5.2013. V zbirki so zdaj podatki o 2053 orglah, od katerih za 1038 vemo, da še obstajajo, vsaj 905 pa se jih tudi uporablja.

nedelja, 12. maj 2013

Vtisi z orgelskih dogodkov

Preprostemu koledarju orgelskih dogodkov na Slovenskem in bližnji
okolici, ki je dostopen na spletni strani
http://koledar.orgle.si
in ima veliko obiska, smo dodali nekaj glasbenih vtisov včerajšnjega
koncerta. Vtise načrtujemo v okviru Ars organi Sloveniae zbirati še
naprej in skušati na ta način dodatno prispevati k promociji orgelske
glasbe in slovenske orgelske dediščine.

Vabljeni k sodelovanju z objavo dogodkov in vtisi.
Vabljeni tudi k pošiljanju tega obvestila svojim znancem
in vsem, ki jih morda veličastvo kraljice inštrumentov kakorkoli zanima


GLASBENI VTISI


Nathan J. Laube, Ljubljana Šiška, 11.5.2013. ORGELSKI KONCERT
Mendelsson | Durufle
Nathan J. Laube | Orglarstvo Močnik

wav format (zip geslo arsors)
Mendelsson | Durufle
 


sobota, 11. maj 2013

Ljubljana, Nathan J. Laube

Ljubljana Šiška, 11.5.2013. ORGELSKI KONCERT Nathan J. Laube
Mendelsson | Durufle
Nathan J. Laube | Orglarstvo Močnik

petek, 10. maj 2013

Možnost snemanja

V okviru Ars organi Sloveniae izvajamo tehnična snemanja za potrebe arhiviranja zvokov slovenskih orgel. Zvoke orgel snemamo z naslednjo opremo:

- stereopar mikrofonov AKG C414
- stereopar mikrofonov AKG C4000
- stereopar mikrofonov T-Bone retro II
- digitalni audio snemalnik Tascam X48, 8 kanalno, 96kHz vzorčenje
- digitalni audio snemalnik Tascam P-2, stereo 192KHz vzorčenje
- drugi manjši priročni snemalniki in mikrofoni

Večina opreme je prilagojena na snemanja na terenu in lokacijah brez električnega omrežja.
Po potrebi posnamemo video s priročnimi kamerami v HD tehniki.


Oprema omogoča tudi snemanje dogodkov, predvsem orgelskih ali zborovsko-orgelskih koncertov. Za podrobnosti in možnosti pišite na e-naslov arsors@jarina.org.



ponedeljek, 15. april 2013

koledar.orgle.si

V okviru dejavnosti Ars organi Sloveniae smo si lani organizirali koledar z orgelskimi dogodki na Slovenskem in bližnji okolici. Morda bo koristilo še komu, zato ponujamo javni dostop na naslovu

http://koledar.orgle.si

Vse, ki pripravljate tovrstne dogodke vabimo, da na e-naslov, ki je na zgoraj omenjeni spletni strani, sporočite napovedi dogodkov. Predvsem vabimo k obvestilom:

- orglavce, o svojih nastopih doma in v tujini, solo ali v skupini
- orglarje, o blagoslovih novih ali prenovljenih orgel
- učitelje orgel, o nastopih učencev ali študentov in drugih pedagoških dogodkih
- organizatorje drugih dogodkov, ki so povezani z orglami na Slovenskem ali v bližnji okolici

sreda, 27. marec 2013

Podatki Ministrstva za kulturo RS in orgle



Državni dokumentacijski centri in arhivi so zakladnica gradiva, ki obravnava našo kulturno dediščino. Z inventariziranjem so se pri nas že v 19. stoletju ukvarjali pooblaščeni konservatorji Centralne komisije za varstvo spomenikov z Dunaja, vendar je šele od leta 1913 delo lokalno sistematično organizirano. Dr. France Stele je sistematično prepotoval deželo in vestno zapisoval, skiciral in fotografiral dediščino. Njegovi dokumenti in dokumenti njegovih naslednikov, Zadnikarja, Komelja, Curka in drugih, so danes neprecenjiv komparativni vir slovenske kulture.
V preteklih tednih smo v društvu sistematično pregledali starejše zapiske konservatorjev, nekatere arhive in kataloge. Ugotovili smo, da je zapisov o orglah na Slovenskem med pretipkanimi zapiski Franceta Steleta in njegovih naslednikov 61, večinoma zgolj omemb, da orgle so. Lokacije, ki jih je Stele podrobno obdelal s spomeniškovarstvenega vidika nameravamo podrobneje obdelati in tako prispevati praznovanju 100 letnice organiziranega varstva kulturne dediščine na Slovenskem.

ponedeljek, 25. februar 2013

ARSORS na SCD

Slovensko Cecilijino društvo ima redni letni občni zbor v nedeljo 3. marca 2013 ob 18.00. Zboru bo Jurij Dobravec predstavil podatkovno zbirko orgel na Slovenskem in delo ARSORS. Več na straneh društva SCD.

petek, 08. februar 2013

Posodobljen seznam

Orgle predstavljajo pomembno kulturno dobrino. Danes, na slovenski kulturni praznik, tudi na ARSORS praznujemo. Posodobili smo seznam, ki zdaj vsebuje 2029 zapisov. S posebnim veseljem smo odpravili nekaj napak, na katere ste nas opozorili naši uporabniki na terenu. Hvala lepa in še naprej vabljeni k uporabi!

petek, 01. februar 2013

Orgelski terminološki slovar



Za ohranjanje in razvoj materinega jezika nekega naroda smo odgovorni izključno ljudje, ki ta jezik uporabljamo. Iz spoštovanja do slovenščine je torej pomembno, da področje izrazoslovja na področju orgel uredimo. Seveda ne moremo pričakovati, da bi se pri pogovorih znotraj stroke uveljavljeni (tuji, pretežno nemški in nekateri italijanski) izrazi opustili; to je del naših srednjeevropskih orgelsko-zgodovinskih korenin, iz katerih rastemo. Pomembno pa je, da bi ustrezno slovensko in poenoteno izrazoslovje sčasoma prišlo v pisni jezik. To je naša kultura, to je naša dediščina.To je obraz našega naroda.

Pripravljena je prva delovna različica prevoda in priredbe večjezičnega slovarja Wilfrieda Praeta v slovenščino, ki nam služi kot osnova za teminološki slovar. Za zdaj obravnavamo osnovni korpus okrog 900 izrazov, ki smo jim dodali kratko razlago. Načrtujemo dodati še okrog 400 izrazov s področja umetnostne zgodovine in restavratorstva, okrog 150 s področja uprave in kulturne dediščine, ter okrog 200 s področja lesarstva in livarstva.

V prihodnjih mesecih načrtujemo organizirati delovno srečanje slovenskih poznavalcev orgel, da izrazoslovje skupaj uskladimo. Dobrodošli.

četrtek, 10. januar 2013

Načrt 2013

V letu 2013 ima Društvo Jarina Bohinj na projektu ARSORS v načrtu
- izdelavo in začetek usklajevanja slovenskega terminološkega slovarja za orgle
- posodobitev oblike spletne strani arsors.org
- pripravo tipskega digitalnega kataloga slovenskih orgel
- nadaljevanje koordinacije priprave mednarodnega standarda za orgelske podatkovne zbirke IAOD
- terensko delo popisov orgel in nadaljevanje snemanja zvočnih slik
- vizualizacija orgel 3D in zvočna predstavitev kot orodje za promocijo
- predstavljanje podatkovne zbirke ARSORS po Sloveniji
- sodelovanje pri različnih projektih v Sloveniji in v tujini
Če koga zanima sodelovanje, naj se s ponudbo oglasi na naslov info@arsors.org .

torek, 01. januar 2013

2032 orgel

Ob koncu leta 2012 podatkovna zbirka Ars organi Sloveniae obsega 2032 orgel, ki stojijo ali so stale na območju sedanje Slovenije.

Vsem sodelujočim se za delo v odhajajočem letu iskreno zahvaljujemo, v prihajajočem pa želimo vse dobro in veliko čarobnih zvokov.