orgelski zapisi

sobota, 30. november 2013

petek, 22. november 2013

460 novih zapisov

Kdor se je kadarkoli ukvarjal z umetnostmi, ki so povezane z orglami, ni mogel zgrešiti svete Cecilije. Dovolite torej, da Ars organi Sloveniae delovno obeleži njen god.
Za nami je obsežno delo. Včeraj smo namreč v seznam orgel dodali 460 zapisov orgel, ki so jih slovenski orglarji izdelali in postavili zunaj meja današnje Slovenije. Tudi to je slovenska umetnost in obrt, in na mnoge od teh glasbil smo lahko zelo ponosni. Podatkovna zbirka se je tako povečala za skoraj četrtino. Seznam je zdaj smiselno razširjen s stolpcem, ki označuje državo. Vsi podatki so geokodirani. Ob pritisku na ime lokacije vam jo pokaže na zemljevidu. Podrobnosti o teh orglah intenzivno obdelujemo, vsaka informacija o stanju teh orgel z vaše strani pa bo dobrodošla.

http://svetniki.wordpress.com/2012/11/22/sveta-cecilija-mucenka/

četrtek, 21. november 2013

Koledarček 2014 in 2015

S podporo Ministrstva za kulturo smo izdali majhen koledarček z obletnicami slovenskih orglarjev. Posebej vabimo učitelje orgel, da ga naročijo za svoje dijake in študente. Dobite ga brezplačno. Preprosto predstavitveno risanko si poglejte na http://www.flickr.com/photos/arsors/sets/


sobota, 16. november 2013

Orgle pri Sveti Trojici v Ljubljani

Slovensko Cecilijino društvo je danes organiziralo Dan slovenskih cerkvenih glasbenikov 2013. V tem okviru so Tomaž Sevšek Šramel, Brane Košir in Dalibor Miklavčič predstavili Goršičeve orgle in potek njihove celovite prenove.petek, 15. november 2013

Orgle na Bledu - dokumentacija

Na Ars organi Slovenije smo za potrebe prenove Milavčevih orgel v župnijski cerkvi na Bledu sestavili obširno pisno, zvočno in slikovno dokumentacijo. Javno je dostopna na spletni strani projekti.arsors.org/bled
Fotografije si je mogoče ogledati na strani flickr, takole pa izgleda zvočni prostor blejskih orgel:

http://www.flickr.com/photos/arsors/

ponedeljek, 11. november 2013

Sodelovanje pri slovarju Wilfrieda Praeta

Kdor bi želel sodelovati pri usklajevanju slovenskega orgelskega izrazoslovja za potrebe tretje izdaje večjezičnega orgelskega slovarja Wilfrieda Praeta, naj se čim prej javi na arsors@jarina.org.

Koncept slovarja je razviden iz uvoda, ki ga bo takoj prejel vsak zainteresirani. Vzorčni vpogled v sam slovar je dostopen na spletni strani http://home.scarlet.be/spb3891/index.htm, v poglavju Organ dictionary > Some views

Vabljeni!

petek, 08. november 2013

Tomaž Sevšek Šramel - habilitacija

Tomaž Sevšek Šramel je pravkar izvedel habilitacijski nastop za naziv docenta za področje orgel. Na Močnikovih orglah v Šiški, ki so izdelane v francoskem romantičnem slogu, so v izjemno poslušljivi interpretaciji zazveneli Bach, de Grigny, Duruflé in Messiaen. Če izvajalec dobesedno diha z vsako frazo, je dejansko veselje poslušati. Po koncertu je prikazal učno uro individualnega pouka. Podoben način učenja poznamo pri individualnem delu ponekod v naravoslovju, kjer profesor in študent dobesedno so-delujeta pri raziskavi. Če so pridruženi ustrezni talenti in kakovostna podlaga, sinergija ustvari resnično dober izdelek. Zdi se, da bo Tomaž (če še ni, pa v kratkem) s svojim poglobljenim strokovnim pristopom, izjemno glasbeno občutljivostjo in navdušujočimi glasbeno vzgojnimi metodami, presegel mnoge slovenske glasbene pedagoge. In zelo verjetno segel še dlje.

torek, 05. november 2013

ponedeljek, 04. november 2013

Niclas, argelmeister iz Maribora 1452


Širše mariborsko območje na obeh bregovih Drave je bilo obljudeno v prazgodovini, o čemer pričajo neolitske najdbe v Kamnici, na Teznem in po obronkih Vzhodnega Pohorja, kakor tudi odkritja iz bronaste dobe (pod Kalvarijo in na Hočkem Pohorju) ter tista iz železne dobe (ob Mladinski in Koroški cesti, na Pobrežju, v Spodnjem Radvanju, na Posteli, v Laznici in na Zrkovcih).
Prvo poročilo o mariborski trdnjavi, o Mariboru in o ministerialih Mariborskih imamo iz leta 1147. Med obrtniki srečujemo zastopnike vseh panog, pri čemer naj omenimo, da so zlasti močno zastopani usnjarji, obenem pa naj omenimo, da se je prvi omenjeni mariborski obrtnik ukvarjal s kožarsko obrtjo (okoli 1220). V 15. stoletju se tem pridružijo trije predstavniki redkejših poklicev: 1452 izdelovalec orgel Nikolaj (her Niclas argelmeister), 1463 kositrar (Plauelder czingiesser), 1467 pa zlatar Filip (Phillip goldsmid).

(Jože Mlinarič: MARIBOR DO ZAČETKA 17. STOLETJA; KRONIKA, časopis za slovensko krajevno zgodovino 31, 1983 navaja po viru Fond Maribor, šk. 7, fol. 6r, orig. listina v PaM in urbar mariborske župnije iz 1467 v arhivu krške škofije v Celovcu.)

nedelja, 03. november 2013

NOEMIS

Spletna stran ARSORS je pred mesecem dni, 4. oktobra 2013, dobila mlajšo sestro, ki se imenuje NOEMIS. Vsebine sicer niso neposredno povezane z glasbo ali orglami, se pa nekatere osebe pojavljajo na obeh področjih.
Letos se predvsem spominjamo Alberta Schweitzerja in 100 obletnice njegove bolnišnice Lambarene. Schweitzer je poleg korenitih prispevkov k filozofiji narave in civilizacije ter karitativnega delovanja znan kot utemeljitelj neobaročnega orglarstva 20. stoletja in odličen poznavalec Bacha.
Vabljeni na http://noemis.jarina.org