orgelski zapisi

ponedeljek, 30. december 2013

Leksikon orgel in orglarjev

Dr. Edo Škulj je pravkar izdal novo obsežno knjigo, Leksikon orgel in orglarjev.

Knjiga je sestavljena iz več delov. Prvi del je klasični leksikon z okrog 500 gesli štirih tipov vsebin: orgle, orglarji, skladatelji in pisci. Drugi del je seznam literature o slovenskih orglah. Sledi dodatek 1, kjer avtor predstavi 40 najbolj reprezentativnih slovenskih orgel, dodatek 2, kjer so zapisane orglarske anekdote, in dodatek 3 z napisi na orglah. Za povzetkom v nemškem jeziku sta še imensko in krajevno kazalo. Knjigo lahko naročite pri avtorju na naslovu Župnijski urad Škocjan pri Turjaku, Škocjan 12, 1311 Turjak, ali po elektronski pošti na arsors@jarina.org

torek, 24. december 2013

Orgle zgodnjega baroka na Štajerskem

Otmar Heinz, organist in organoslovec z Münchna, je v okviru zbirke Prispevki k zgodovini Štajerske, ki jih izdaja Deželna zgodovinska komisija za Štajersko v Gradcu, izdal obsežno razpravo o zgodnjebaročnih orglah na Štajerskem (Frühbarocke Orgeln in der Steiermark, Zu Genese eines süddeutsch-österreichischen Instrumententypes des 17. Jahrhunderts). Izhodišče, ki je hkrati končna ugotovitev je, da je bila Štajerska že od sredine 16. stoletja viden izvoznik orgel in orgelske kulture in je torej močno vplivala na razvoj orglarstva v Vzhodnem Alpskem in predalpskem prostoru. Delo podrobno obravnava večino orgel različnih velikosti iz obdobja baroka, ki so se ohranile na območju Štajerske, in orgel, ki so s tem območjem neposredno povezane. Še posebnej podrobno se je avtor poglobil v primerjavo pročelij orgelskih omar, ki pri obravnavi v primerjalnem historičnem organoslovju pridobivajo vedno večji pomen. Sistematično obdela tudi posamezne orglarje 17. stoletja. Za Slovenijo so zanimive predvsem obdelave nekdanjih ali sedanjih pozitivov in njihovih omar na blejskem Otoku, na Ptuju - Spodnja Hajdina, v Strmci nad Laškim, na Marijini podružnici v Vojniku in pri sv. Primožu nad Kamnikom. Seznam uporabljenih virov je obsežen, žal pa avtor mnoge vire iz Slovenije, Hrvaške in Madžarske nepreverjeno navaja iz sekundarnih navedb, ki se večkrat pokažejo kot manj zanesljive, marsikakšnega dostopnega vira (tudi na spletu, npr. v dlib.si), pa ne uporabi.
Delo vsekakor prinaša izjemno razširitev znanja o času in prostoru, ko se v naših krajih začne razmah orgel tudi v manjših mestih.primer BLED Slovenija (delovni prevod)

nedelja, 22. december 2013

Adamičevi

Orglanje v cerkvi je bilo včasih pomembno opravilo skoraj vsakega slovenskega učitelja. Vsaj do druge polovice 19. stoletja sta bili namreč učiteljska in organistovska služba združeni.

Preberite!

sobota, 21. december 2013

torek, 10. december 2013

Mati mnogih cerkva ( ... orgel)

Ob 550 letnici Ljubljanske škofije, ki je bila pred desetletji povzdignjena v nadškofijo, je bila izdana obsežna knjiga Mati mnogi cerkva. V njej so na več mestih bolj v romantičnem kot v strokovnem jeziku omenjene tudi orgle. Nekaj je tudi fotografij. Kritično oko bi gotovo našlo kakšne podatke, ki so morda bolj na hitro preverjeni, ampak pustimo zdaj to.
Edina celostranska fotografija orgel je na strani 586. Mati mnogih orgel, pravzaprav mati vseh zapisov orgel na spletni srani Ars organi Sloveniae. Urednikom in avtorjem iskrena hvala za tako pozornost.


nedelja, 08. december 2013

Pirniče - blagoslov novih orgel

orgle: Orglarstvo Močnik, II+P/17(25)
omara: Jure Hrovat


sobota, 07. december 2013

Imaginarium Georganarum na georganum.net

Na spletni strani georganum.net so v novem zavihku "imaginarium" fotografije orgel iz različnih evropskih krajev. V pripravi so kratki opisi in še več fotografij. Fotografije lahko ob ustrezni navedbi avtorstva uporabljate brez omejitev.