orgelski zapisi

četrtek, 30. januar 2014

Poštne znamke za 2016

Pošta Slovenije poziva k predlogom za priložnostne poštne znamke za leto 2016. Ars organi Sloveniae pripravlja naslednje predloge:

1. serija Slovenske baročne orgle (npr. Križman, Janeček, Eisl, Otonič, Nakić, Rotenburger)
2. serija Slovensko 19/20. stoletje (Goršič, Zupan, Brandl, Jenko, Dernič, Kacin ...)
3. serija Arhitektura orgelskih pročelij 20. stoletja (Vurnik, Pengov, Plečnik)

V teh letih se spominjamo različnih stoletnic, ki so ključno zaznamovale zgodovino slovenskih orgel.
1911 - popis orgel v lavantinski škofiji
1913 - 1918 statistika orgel v Ljubljanski nadškofiji
1917 - odvzem kovinskih piščali iz večine slovenskih orgel in posledice, ki so neizbrisno zaznamovale slovensko orglarstvo
1914 - 1918 velika vojna, ki je ob soški fronti uničila praktično vse stare orgle.


Obiskovalce spletne strani ARSORS naprošamo za še druge ideje ali idejne podrobnosti zgoraj navedenih predlogov.

torek, 14. januar 2014

Popusti posvetno rabo orglarček in gre v puščavo

Edo Škulj ima v svoji najnovejši knjigi Leksikon orgel in orglarjev tudi tri priloge. Ena je še posebej zanimiva predvsem za tiste, ki se jim zdi, da so orgle in orglarstvo hudo resna in znanstvena zadeva. Saj je, pri kakšnih restavriranjih pogosto žal še premalo znanstvena, a tudi zdrave šale so orglarstvu lahko v pomoč.
Za predokus in vabilo k branju dve. 
Glede orgel moram povedati da so letošnjo pomlad popolnoma do­slu­žile. Pri napravi nove cerkvene strehe in stropa je namreč silen dež dobil orgle v ‘žehto’, čeprav smo bili omaro z dežno plahto dobro pokrili. Ta ko­pel in po vrh še drugo ropotanje je pa staro škatlo tako vznemirilo, da je iz­dih­nila svoje, od samega rojstva pokvarjene glasove. R. i. p. – Orgle so ime­le samo en 8–čeveljski spremen s par kljukami v pedalu brez Cis, Dis, Fis in Gis. Da so takšne orgle za organista, kateri bi rad vsaj petje pošteno sprem­ljal, prava muka, mi bo vsak rad verjel. (M. Planinšek, Dopis iz Hrušice v Istri, v: CG 50)
Cerkev sv. Jakoba v Slovenskih goricah ima orgle, postavljene l. 1882 od orglarja Lenarta Ebner v Mariboru. Spremenov v manualu je 8, v pedalu pa so 3. ‘Kakšnega sistema so’, se glasi poročilo o teh orglah, ‘o tem se ne da določiti ali pa vsaj težko. So pač kot kmetske ženice marela.(Orgle v cerkvah Lavantinske škofije, Maribor 1911)
Nekdo od rednih uporabnikov portala ARSORS je predlagal, da bi Škuljev zgled posnemali in začeli zbirati anekdote o orglah in korskih pripetijah. Lepo vabljeni, kar na e-mail arsors@jarina.org


ponedeljek, 06. januar 2014

eCCe organVM 184 in načrt za 2014

Spoštovani!
Leto 2014 bo za ARSORS v znaku obletnic. Ne okroglih, kar vsakodnevnih.Če razberete napis "eCCe organVM qVoD seXta IanVarII sonare InCepIt", boste izračunali, da je 6. januar torej 184 obletnica, odkar so se te orgle oglasile. Ob tej obletnici želim vse dobro v pravkar začetem letu tudi vsem, ki se z orglami ukvarjate.

V prilogi je kratko poročilo o delu Ars organi Sloveniae v letu 2013. Veseli smo, da smo naloge lahko uresničili, pri čemer velja velika zahvala vsem, ki ste nam pri tem poslanstvu pomagali. Na istem listu je načrt za leto 2014. Vsebine so zanimive in raznolike. Nekaj poudarkov:
- na strani ARSORS se vsak dan menjajo ** in ++ obletnice (glej zgoraj!)
- slovensko orglarsko izrazoslovje bomo narisali na evropski jezikovni zemljevid
- intenzivna obdelava dragocenih gradiv v raznih arhivih
- mednarodni partnerski programi

Prisrčno vabljeni k sodelovanju, in vse dobro želim,
Jurij Dobravec

arsors_obvestilo_2014-01-06.pdf

sobota, 04. januar 2014

Razpis EGP za kulturno dediščino

Ministrstvo za gospodarstvo je objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 in Programa Finančnega mehanizma EGP 2009-2014. V okviru slednjega je 4 milijone namenjeno področju ohranjanja kulturne dediščine. Ars organi Sloveniae vabi vse, ki bi jih zanimalo sodelovanje, da ideje sestavimo v morebitno skupno kandidaturo.
Več o razpisu lahko preberete na uradni strani MG.

četrtek, 02. januar 2014

Orgle v kapeli ljubljanskega gradu

V arhiv ARSORS smo pridobili fotografijo, na kateri je tloris kapele ljubljanskega gradu. Na koru je jasno označen pravokotnik, na katerem piše Orgel, torej orgle. Doslej ni znano, da bi take orgle res obstajale, je pa znano, da so mnogi gradovi na Slovenskem imeli v kapelah tudi pozitive oziroma celo orgle, ki so ob podiranju gradov v preteklih časih bile premeščene v kakšno bližnjo cerkev. Čudno bi bilo, da bi osrednji slovenski grad v kapeli ne imel glasbila.


Podrobnosti še raziskujemo. Pomoč dobrodošla.