orgelski zapisi

petek, 28. februar 2014

Motnje delovanja zemljevida odpravljene

Vsem uporabnikom se opravičujemo za motnje pri delovanju 3D Google Earth zemljevida. Težave so nastale zaradi zastarele kode, ki smo jo zdaj posodobili.
Vsem, ki ste nas na napako opozorili, se iskreno zahvaljujemo.

ponedeljek, 24. februar 2014

Univerza v Göteborgu načrtuje ukinitev GOArt

GOArt (Göteborg Organ Art Center) je edina raziskovalna ustanova na svetu, ki se posveča izključno orglam. Od svoje ustanovitve leta 1994 so v njenem okviru vodili ali sodelovali v mnogih projektih, ki so bili povezani z izdelavo, raziskavami, zgodovino, metodami restavriranja, arheologijo, podatki ali izobraževanju o orglah. Vsako leto so organizirali več seminarjev, ki so se jih udeleževali ljudje s celega sveta, in izdajali strokovno literaturo, ki je kot praktično ali teoretično gradivo služilo mnogim strokovnjakom.
Univerza v Götoborgu načrtuje center ukiniti zaradi pomanjkanja sredstev, vendar so vzroki očitno drugačni, saj ji je kraljevina letos močno povečala proračun.
Ustanove z vseh koncev sveta se pridružujejo kampaniji za ohranitev tega centra. Kot nevladna organizacija, ki koordinira nacionalni program Ars organi Sloveniae smo podpisali peticijo, ki jo je spisal ustanovitelj in pobudnik dr. Kerala Snyder in prispevali naše videnje GOArt središča, predvsem njegove prihodnosti.

goart_support_dobravecjurij_2014-02-24sig.pdf

http://www.goart.gu.se/

nedelja, 23. februar 2014

60 učencev je lepa učilnica

Obisk spletne strani Ars organi Sloveniae se stalno povečuje. Statistika kaže, da se je v enem letu skoraj podvojil, in v zadnjem trimesečju znaša okrog 60 obiskov na dan. Seveda to ni 24ur ali CNN ali kakšno ministrstvo za nepremičnine, sploh pa ne milijonski YouTube - bo kdo zamahnil z roko.
A lahko si predstavljamo drugače. V naši učilnici vas namreč vsak dan sedi 60, takih, ki vas slovenske orgle zanimajo, ki jih obudujete in nenazadnje, ki pričakujete, da se na spletu vedno več lepega dogaja. Vabljeni k sodelovanju, s predlogi, z idejami, s sodelovanjem, zanimivostmi!četrtek, 20. februar 2014

Vabljeni po slovensko

V okviru letnega srečanja Slovenskega orgelskega društva v Velenju je bil predstavljen projekt usklajevanja in poenotenja slovenskega besedišča, ki je kakorkoli povezano z orglami. Slikovni del s predavanja najdete v pdf obliki na interni spletni strani http://arsors.org./int.htm.
O orglah po slovensko prisrčno vabljeni k sodelovanju!

torek, 18. februar 2014

Pavel Kohout, Velenje

Ob zaključku 14. mednarodne orgelske šole.


Orgelska slovenščina - danes v Velenju

Danes bo v Glasbeni šoli v Velenju ob 18.00 predstavitev dosedanjega truda in načrtovanih del na področju orgelskega izrazoslovja. Morda se lahko še odločite, in s svojo prisotnostjo podprete prizadevanja za lepo slovensko besedo na tem našem skupnem področju. Prisrčno dobrodošli!

Zvečer sledi koncert Pavla Kohouta.
www.orgelsko-drustvo.si

sobota, 08. februar 2014

Za boljšo slovenščino

V sodelovanju članic in članov Slovenskega orgelskega društva, Ars organi Sloveniae in zunanjih strokovnjakov smo v preteklih mesecih poslovenili in delno poenotili nekaj čez 900 izrazov, ki se uporabljajo na področju orglarstva in orgel nasploh. Rezultat prizadevanj za boljšo slovenščino bo letos izšel v tretji izdaji večjezičnega slovarja v Belgiji.
Sistematičen prevod besedišča je pokazal, da večini orgelskih rečí znamo réči slovensko, oziroma, da smo se sposobni dogovoriti za namensko uporabo določene besede ali besedne zveze iz splošnega izrazoslovja. Z objavo v knjižni obliki 25 jezičnega slovarja, ki je opremljen z izdatnim slikovnim gradivom, se bo slovenski jezik tudi na orgelskem področju uvrstil med jezike, ki jezikovno kulturo s področja orgel ne samo imajo, ampak predvsem upajo odpreti evropski jezikovni krajini.

Projekt sodelovanja pri večjezičnem orgelskem slovarju bo predstavljen v Velenju, in sicer v torek, 18. februarja 2014 ob 18. uri, v okviru Občnega zbora SOD in vzporedno z Mednarodno orgelsko šolo, ki bo potekala v tamkajšnji glasbeni šoli.

Predstavitev projekta slovarja bo interaktivna, zato vse že vnaprej vabimo, da razmislite o naslednjih skupinah besed:
- organist, organistka; órglar, órglarka; órglavec, órglavka; orglávka, orglávec;
- pedal, pedal, pedal ... (kot klaviatura, tipka, melodija, del notnega črtovja, spožilec zbirnika ...);
- zrak, sapa, veter; zračni pritisk, zračni tlak; sapni tlak;
- (manualne tipke): spodnje - zgornje; bele - črne, celotonske - poltonske;


Slovensko orgelsko izrazoslovje ima predvsem dve ciljni skupini: tujo strokovno orgelsko javnost in domače pisce oziroma prevajalce. Želimo pa doseči tudi splošno javnost, zato delo za boljšo slovenščino ni zaključeno. V načrtu je namreč Slovenski orgelski slovar oziroma orgelski tezaver. V okviru tega projekta bomo orgelsko besedišče ponovno pretresli, ga razširili na nekatera mejna področja, morda celo pripravili pregled v preteklosti uporabljenih besed. Če se torej doslej niste mogli vključiti v besedno soustvarjanje, vas že zdaj vabimo v nadaljevanje.


Orgle so kultura. Besede so kultura.
Kultura ima svoj dan vsak dan.

Jurij Dobravec


---
Nekdaj je bilo takole

Kamilo Mašek: O cerkvenem petju in orglanji po deželi (1857)

Ignacij Zupan ml., Sostava orgelj, Cerkveni glasbenik (1882, od št. 5 naprej)

ponedeljek, 03. februar 2014

Občni zbor SOD - vabilo

Slovensko orgelsko društvo vabi na redni in volilni občni zbor, ki bo 18. februarja 2014 ob 17.00, v Orgelski dvorani glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje.
V nadaljevanju dneva bosta sledila še dva dogodka:
18.00: Predstavitev projekta "Terminologija organistike" (Jurij Dobravec)
19.30: Orgelski koncert - Pavel Kohout (Praga) ob zaključku 14. mednarodne orgelske šole v Velenju
Podrobnosti najdete na spletni strani www.orgelsko-drustvo.si.