orgelski zapisi

ponedeljek, 25. januar 2016

Radio Ognjišče o Nini Frank in njeni plošči

Sinoči, v nedeljo 24.1.2016, je radio Ognjišče v okviru redne oddaje Sakralna glasba predvajal predstavitev plošče slovenske orgelske glasbe, o kateri smo tu že na kratko poročali, nekaj več pa je napisano tudi v zadnji številki Cerkvenega glasbenika, ki ga je oddaja deloma povzela. Poslušali smo lahko tudi 6 posnetkov s plošče.
Kdor bi rad ponovno poslušal oddajo, je na voljo v njihovem arhivu.
Ploščo je sicer po podatkih, ki so nam trenutno na voljo, mogoče kupiti pri založbi Salve.

sreda, 06. januar 2016

ECCE ORGANVM!
Yes, dear friends and organ enthusiasts, we are working on towards the second decade of efforts for pipe organ database, heritage and music awareness. In a sense of celebration, we fulfilled an old idea of publication as an upgrade to the plain annual reports known until now. The name ECCE ORGANVM! drawn as an inspiration from inscription on the front of an instrument that - as many others - once and now serves as interconnection of European organ spirit.

At the outset of the New Year, I would like to express thankfulness to all colleagues, wish a quality networking of data to all professionals, and many strong and fruitful relations in supporting common pipe organ idea to all enthusiasts.


Tako je, dragi prijatelji in orgelski navdušenci, naša prizadevanja za ozaveščanje pomena podatkov, dediščine in orgelske glasbe so stopila v drugo desetletje. V smislu praznovanja smo uresničili davno zamisel, da bi letno poročilo izšlo v primernejši obliki. Ime ECCE ORGANVM! izvira iz navdiha sprednje stranice že vsem dobro znanega glasbila, ki je nekoč in danes - kot mnoga druga - povezovalo duha evropskega orglarstva.

Ob porajanju novega leta se želim zahvaliti vsem sodelavcem, vsem orgelskim strokovnjakom želim kakovostno mreženje podatkov, ljubiteljem pa močne in plodovite povezave v podporo skupne ideje orgel.

Jurij Dobravec

http://glej.orgle.si/ecce_organum_001.pdf
qVod seXta IanVarII sonare InCepIt

Forwarding welcome! Posredovanje naprej zaželjeno!

ponedeljek, 04. januar 2016

Cerkveni glasbenik 2015 - 06

Zadnja številka 108. letnika Cerkvenega glasbenika ponovno prinaša veliko novic, ki so neposredno povezane z orglami. V osrednjem pogovoru izvemo nekaj o Tomažu Močniku, njegovi delavnici in uspehih v tujini, ki so rezultat kakovostnega dela. Kdor dela v tujini dobro ve, kako se razmere tam razlikujejo od naših - predvsem pri poštenem poslovanju, rokih in organizaciji nadzora.


Edo Škulj na kratko poroča o Pirčevih dnevih v Podbrezjah, kjer je aktivno sodeloval pri promociji orglarja Petra Rojca. Pravzaprav gre za lepo lokalno gesto Podbrežanov do svojega rojaka. Nadalje so predstavljene štiri orglarske delavnice, ki jih je Škulj izdal v knjižni obliki lani jeseni in prva zvočna plošča s slovensko orgelsko glasbo, ki jo je Nina Frank posnela na kolarjevih orgah na Trsteniku.
Lucija Brunec poroča o srečanju organistov Mariborske nadškofije, kjer so se preizkusili tudi v orgelski improvizaciji, dan SCG v Stični, kjer je bilo nekaj besed tudi o ARSORS predstavlja Franc Černelič.
Zadnjo platnico krasi Rumplova omara orgel v Zgornjem Tuhinju, v kateri od lani zvenijo zvočne zamisli Boštjana Černeta.
Vabljeni k branju!