orgelski zapisi

sobota, 19. januar 2019

Potujoči glasbeniki, vključno z orglarji

Muzikološki inštitut ZRC SAZU je objavil katalog Potujoči glasbeniki - glasbene migracije v 17. in 18. stoletju povezane s prostorom današnje Republike Slovenije. Avtorica Katarina Trček Marušič je pripravila tudi uvodno razpravo, kjer ustvarjalce in poustvarjalce deli na začasno priseljene, začasno odseljene, trajno priseljene in trajno odseljene. Na osnovi sistematično urejenega kataloga,* ki temelji na že objavljenih podatkih, je mogoče ugotavljati mnoge povezave.

Iz uvodnega poglavja in kataloga je razbrati, da je med 'potujočimi' veliko število orglarjev. Orglarje sicer med glasbenike morda lahko uvrstimo v širšem pomenu besede. V zapisih tudi ni povsem jasno, ali in kdaj gre za dejanske selitve, kdaj pa le za občasna poslovna bivanja v kraju izdelave (npr. Calido). Navedba dolžin obdobij bi npr. dalo boljšo sliko, predvsem za morebitno nadaljevanje raziskave v smeri slogovnih vplivov.

Delo sicer predstavlja solidno izhodišče za analitsko in sintetsko muzikološko delo v prihodnje. Vsebina je prosto dostopna na http://ezb.ijs.si/fedora/get/ezmono:pggm/VIEW/* verjetno bodo tehniki katalog od Hočevarja naprej še uredili

četrtek, 17. januar 2019

Cankarjev dom - skrbnik orgel

Vabilo k sodelovanju pogodbenega skrbnika orgel

Cankarjev dom, kulturni in kongresni center, vabi k sodelovanju pogodbenega SKRBNIKA ORGEL v Gallusovi dvorani.

 Z izbranim organistom bo sklenjena pogodba o sodelovanju za eno leto, z možnostjo podaljšanja za nadaljnji dve leti. Prijavo na razpis lahko oddajo fizične ali pravne osebe (kot npr. samozaposleni v kulturi, samostojni podjetnik posameznik).

Pisne prijave s pripadajočimi prilogami pričakujemo do vključno 31. januarja 2019.  Več na spletni strani. https://www.cd-cc.si/sl/razpisi

nedelja, 06. januar 2019

ECCE ORGANVM! 13

Izšla 13. številka revije ECCE ORGANVM!.

Kot vsako leto, je januarja v njej objavljeno kratko poročilo o dejavnosti našega inštituta Ars organi Sloveniae. Poleg tega je nekoliko bolj poglobljeno predstavljena knjiga ORGLE SLOVENIJE. Matjaž Maglič je pripravil strokovno in tudi uporabniško predstavitev štirih orgel Zgornjesavske Doline.Vabljeni k branju. 
Revija ECCE ORGANVM! je namreč
strokovni in ljubiteljski javnosti na voljo brezplačno na spletni strani
glej.orgle.si